Radošās Eiropas biroji Ukrainā, Latvijā, Spānijā, Itālijā un Nīderlandē aicina kultūras un radošo jomu organizāciju pārstāvjus piedalīties starptautiskos partnerības veidošanas pasākumos tiešsaistē “International networking with Creative Europe”.

Pasākumu mērķis ir veicināt minēto valstu organizāciju dalību Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” konkursos, sniedzot iespēju iegūt jaunus partnerus. Katrā pasākumā tiek izvirzīta pasākuma tēma – pasākumos īpaši tiek aicināti tādi dalībnieki, kuriem ir bijusi pieredze konkrētajā jomā vai plāno piedalīties ar minēto tēmu saistītā projektā. 

Katrā pasākumā piedalīsies 10 pārstāvji no katras valsts (kopā 50 dalībnieki), aicinām pieteikt ne vairāk kā 1 organizācijas pārstāvi. Pasākumi notiks platformā Zoom, darba valoda – angļu. Paredzētais pasākumu ilgums ir 2 stundas, kuru laikā Radošās Eiropas biroju pārstāvji organizēs kopīgas tematiskas apspriedes, kā arī atsevišķas darba grupas.

Ņemot vērā, ka pasākumos piedalīsies ierobežots dalībnieku skaits, visiem pieteicējiem būs pieejama aizpildīta informācija par citiem dalībniekiem, lai dotu iespēju sazināties un veidot sadarbību arī ārpus pasākumu ietvara.

Dalībnieku profils

Kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju pārstāvji – biedrības, uzņēmumi, fondi, izglītības iestādes, pašvaldības, muzeji utt.

Pasākumi

  • 20. aprīlis plkst. 16:00-18:00 pēc Latvijas laika. Tēma “Starptautiskā sadarbība: māksla reģionos” (International networking: arts in peripheral areas).
  • 6. maijs plkst. 16:00-18:00 pēc Latvijas laika. Tēma “Starptautiskā sadarbība: kultūras projekti ar fokusu uz ES Zaļo kursu” (International networking: cultural projects focused on Green Deal topics)

Pieteikšanās 

Dalības pieteikšana pasākumos, aizpildot pieteikšanās formu ŠEIT . Pieteikšanās termiņš 20. aprīļa pasākumam – š.g. 12. aprīlis un 6. maija pasākumam – š.g. 26. aprīlis. Ja aktuālas ir abas minētās tēmas, organizācijas tiek aicinātas pieteikties abos pasākumos!

Pasākumu iniciators ir Radošās Eiropas birojs Ukrainā. Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzam sazināties ar biroja pārstāvjiem: creativeeurope.in.ua@gmail.com