Apmācību vadītāja Ieva Johansson par Covid-19 laiku: “Atliek vienkārši dzīvot.”

Ieva Johansson

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par apmācību vadītāju Ievu Johansson, kura Covid pandēmijas laikā nodibinājusi apmācību un izaugsmes programmu uzņēmumu: tuesi.lv/vienkarsi-dzivot/ .

“Pasaulē ir tāda situācija, kuru es nevaru kontrolēt, tādēļ atliek viena vienīga lieta – vienkārši dzīvot. Es esmu pilnīgi pārstartējusi visu to, ko es esmu darījusi,” stāsta Ieva.

“Kad tu dari no sirds to, ko tu vari izdarīt un radīt pasaulei, tad viss notiek. Es apzinos, ka šobrīd pasaule ir tāda. Es to nevaru mainīt no “āras uz iekšu”, es to varu mainīt tikai no “iekšas uz āru”. Viss, ko es no sevis varu iedot, var to pamainīt,” uzskata Ieva.

“Novērtēt “tagad” momentu un patiesi izdzīvot mirkli! Tev tāda otra mirkļa nebūs, tu to nevarēsi atkārtot. Ir labi būt un novērtēt to, ka tu dzīvo.”

TUESI.LV COVID-19 ir iedvesmojoši video stāsti par cilvēkiem Latvijā, kuri pielāgojušies Covid-19 izraisītās krīzes apstākļiem un spējuši atrast jaunas iespējas.

Projektu “TUESI.LV COVID-19” īsteno biedrība “NEXT” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild biedrība “NEXT”.

Papildus informācija: Projekts “TUESI.LV”, info@tuesi.lv, t.: 22382139