Apmācības kultūras darbiniekiem “Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās”

Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica”un Dagdas KC 18. janvārī no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00 platformā Zoom rīko apmācības kultūras darbiniekiem “Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās”.

Dagdas novada Kultūras centra darbiniekiem saite tiks nosūtīta automātiski.

Pārējie interesenti var pieteikties elektroniski inese.plesna@inbox.lv, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, organizāciju, e-pastu.

Pasākums notiks ar Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra noslēgtā līdzdalības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā” (Nr. 2.5.-8–26) ietvaros.