Amatniek, piesakies dalībai tirgū!

Aicinām Latgales amatniekus pieteikties dalībai Kalnciema kvartāla tirgū, kas notiks Rīgā šī gada 16. oktobrī! Latgales amatnieku dalība tiek nodrošināta Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, ietvaros.

Kalnciema kvartāls, publicitātes foto

Pieteikums sastāv no pamatinformācijas par amatnieku un kvalitatīvām fotogrāfijām (3-4 bildes), kuras varētu izmantot publikācijā.

Pieteikumā lūdzam norādīt:
1. Dalībnieka/-u vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, kontaktinformācija ( tālrunis, e-pasts, mājas lapa un/vai FB konts).
2. Pārstāvētā amatniecības nozare (prece).
3. Kāpēc vēlaties piedalīties Latgales stendā Kalnciema kvartāla tirdziņā.

Pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: kristine.smagare@lpr.gov.lv līdz 06.10.2021. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām piesakies laicīgi!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.