Amatniecības aprīkojuma modernizācija

Latgales plānošanas reģions turpina īstenot aktivitātes, kas paredzētas Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” ietvaros,  viena no tām ir amatniecības aprīkojum modernizācija, kuras ietvaros paredzēts iegādāties jaunas iekārtas un aprīkojumu amatniekiem Latgales reģionā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Neskatoties uz pasaulē un valstī noteiktiem COVID-19 ierobežojumiem, Latgales plānošanas reģions turpina iepirkt aprīkojumu šādu nozaru amatniekiem-kokapstrādei, podniecībai, šūšanai, aušanai, adīšanai, stikla pūtējiem, kuras paredzēts piegādāt 8 Latgales reģiona pašvaldībās- Riebiņu novada pašvaldībā, Krāslavas novada pašvaldībā, Ilūkstes novada pašvaldībā, Aglonas novada pašvaldībā, Rugāju novada pašvaldībā, Preiļu novada pašvaldībā, Līvānu novada pašvaldībā un Ciblas novada pašvaldībā.

Latgales plānošanas reģions ir iegādājies un jau piegādājis kokapstrādes aprīkojumu Aglonas novada pašvaldībai (skolēnu galdnieku darbgaldi, kokgriešanas instrumentu komplekti, elektriskie figūrzāģi, elektriskās rokas ēveles komplekti, izdedzināmie aparātu komplekti, elektriskās rokas frēzes, kokapstrādes virpas),  Ilūkstes novada pašvaldībai (kombinēta ēvele un biezumēvele, galda leņķzāģis, frēze), Rugāju novada pašvaldībai (vertikālais lentzāģis, pirogrāfijas instrumentu komplekti), Riebiņu novada pašvaldībai (CNC frēzēšanas/ gravēšanas mašīna, virpa kokam, virpošanas kaltu komplekti).

Ciblas novada pašvaldībai drīzumā tiks piegādātas digitālās stelles no Norvēģijas. Šobrīd norit līguma noslēgšana par šūšanas aprīkojuma piegādi, kura ietvaros tiks piegādātas šujmašīnas un overloki  Aglonai, Riebiņiem un Līvāniem, attiecīgi pašvaldību pieprasījumam.

Šī gada 25.maijā atkārtoti tika izsludināts atklāts konkurss “Aprīkojuma iegāde amatniekiem” ( ID.Nr. LPR 2021/20) uz atlikušām iepirkuma priekšmeta daļām- adīšanas, podniecības un aušanas aprīkojuma piegāde, ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz  2021.gada 14.jūnijam. Sīkāka informācija par iepirkumu ir atrodama pēc linka: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57478

Projekta Crafts partneri no Krievijas aktivitātes AP4 “Amatniecības aprīkojuma modernizācija” ietvaros Porhovas Amatnieku mājā ir iegādājušies jaunu aprīkojumu amatniekiem: audējiem pieejamas dažādas aušanas stelles, kalējiem metālapstrādes iekārtas, podniekiem jaunas virpas un aprīkojums, mēbeles un biroja aprīkojumu, ko varēs izmantot Porhovas amatnieki, tūristi un vietējie iedzīvotāji apmācībās un meistraklasēs. Savukārt amatnieki no Pleskavas jau var izmantot jaunas un modernas teltis izstādēs un gadatirgos,  biroja aprīkojumu apmācībās.

Modernizētais amatniecības aprīkojums ļaus uzlabot amatnieku iemaņas, raisīs idejas esošo produktu pilnveidošanai un jaunu produktu attīstībai, kā arī attīstīs amatniecības nozari Latgales reģionā un Pleskavas reģionā.