Aizvadītais gads Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai bijis veiksmīgs

LSM: Tā, analizējot ekonomiskos rādītājus, uzņēmēju aktivitāti un spēju ar likumdošanu uzlabot zonā iesaistīto uzņēmumu intereses, secina gan SEZ pārstāvji, gan paši uzņēmēji. Pagājušajā gadā Latgales ekonomiskās zonas statuss tika piešķirts 4 uzņēmumiem, zonas pārvalde noslēdza 12 līgumus par investīciju veikšanu reģionā, kur kopējā plānoto ieguldījumu summa tuvosies 17 miljoniem eiro. Turklāt, pērn Ministru Kabinets atbalstīja divus likumprojektus, kas paredz jaunus risinājumus Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības uzlabošanai.

Aizvadītais gads, uz kuru savu negatīvo nospiedumu atstāja Corona vīrusa izraisītās sekas, tomēr nav aizvadīts tukšā, analizējot datus,  secina Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

„Mēs rēķināmies un redzam, ka eksporta potenciāls nepazūd pat šajos smagajos krīzes laikos. Šajā –tikai 2020. gadā iesniegto projektu kopsumma uz SEZu sastāda 16 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka uzņēmēji pozitīvi vērtē  savas attīstības iespēja, ir gatavi investēt un redz tālāko sadarbību ar LSEZu. Tagad  nāk lieli projekti, kas mērāmi miljonos eiro,  un ir saistīti ar augstas pievienotās vērtības  produkcijas ražošanu elektronikas jomā, augstajās tehnoloģijās, optikas, medicīnas  aprīkojuma  ražošanā. Tas ir ļoti labs signāls.”

Latgalē darbojas divas speciālās ekonomiskās zonas un optimistiski raudzīties nākotnē ļauj vēl pērn veiktās izmaiņas likumdošanā, kas regulē SEZ darbību,   stāsta Latgales plānošanas reģiona Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs.

„Mēs uzskatām, ka kopumā priekš LSEZ pērnais bija veiksmīgs gads. Priekš Latgales un arī Rēzeknes SEZ parādījās papildus iespējas, lai paplašinātu to uzņēmuma klāstu, ko mēs atbalstīt no SEZa puses.

2020. gada 11. jūnijā, spēkā stājās Saeimas atbalstīts likumprojekts,  paredz  risinājumus Latgales SEZ  darbības uzlabošanā. Likums dod nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām SEZ kapitālsabiedrībās Latgalē. Atbalsts tiek attiecināts uz jaunradīto darba vietu algu izmaksām divu gadu periodā.”

To, ka tas ir reāls atbalsts un jaunas iespējas, apliecina arī paši uzņēmēji, par savu pieredzi SEZā stāsta SIA „SMD Baltic” Daugavpilī uzņēmuma ražošanas vadītāja  un valdes locekle Ļubova Lazdāne.

Šis uzņēmums ar miljonos mērāmu gada apgrozījumu Latgales SEzā darbojas 3 gadus, realizējis projektus, kas tuvojas desmitam un šobrīd plāno izmantot arī iespējas, ko paver pērn veiktās izmaiņas likumdošanā.

„SIA “SMD Baltic”  paredz aprīkot tīrtelpu, kas ļaus palielināt ražošanas apjoma pieaugumu. Uzņēmums ieguldījumu projektu plāno realizēt laika posmā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada martam, par kopējo summu 70 500 EUR. Šobrīd mēs uzņēmumā esam ap 100 cilvēkiem. Šogad projekta rezultātā laika posmā plānojam  izveidot vēl 10 jaunas darba vietas. Paredzamo algu izmaksu veikšana, laika posmā līdz 2023. gada jūnijam, par īstenotā ieguldījumu projekta rezultātā jaunradītajām darba vietām, paredzēta par kopējo summu 297 816 EUR.”

Papildus iespējas paver vēl vienas izmaiņas SEZ likumdošanā- kļuvuši brīvāki nosacījumi ražotņu izvietošanai, stāsta Jānis Lāčplēsis.

„Pretendēt uz LSEZ dalībnieka statusa iegūšanu varēs arī uzņēmumi, kas neatrodas Latgalē, bet vēlēsies te veidot ražotnes. Savukārt Latgalē esošie varēs veidot filiāles ārpus LSEZ teritorijas.”

Aug un paplašinās attiecīgi arī Latgales SEZ darbības areāls, apliecina  SEZ pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs.

„Šobrīd LSEZ aptver Daugavpili, Ilūkstes, Krāslavas, Līvānu, Ludzas un Dagdas novadu. Šogad jau plānojam, ka aptversim arī Daugavpils novadu, bet tuvāko divu gadu laikā visās Latgales pašvaldībās būs SEZ teritorijas.”

Ja analizē datus par kopējo Latgales Sez pienesumu ekonomikā, tad  tie ir iepriecinoši, uzsver (Latgales SEZ) Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

„Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas, par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgti 31 līgums 23.6 milj. eiro ieguldījumu apmērā. Latgales SEZ iekļauti 77,11 ha platības. Saskaņā ar noslēgtajos līgumos paredzēto, līdz 2022. gadam plānots izveidot 188 jaunas darba vietas. Šobrīd jau realizēti 13 projekti, kopā 2019. gadā izveidojot 115 jaunas darba vietas. Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas, 16 kapitālsabiedrībām piešķirts SEZ statuss.”

Arī raugoties nākotnē,  Latgales SEZ pārstāvji sola vērīgi uzklausīt uzņēmēju ieteikumus,  un atbalstīt to intereses, izstrādājot jaunus likumprojektus, kas radītu gan jaunas darba vietas, gan kopumā veicinātu Latgales reģiona ekonomisko attīstību.

 Silvija Smagare