Aicinām vispārējo pakalpojumu sniedzējus uz apmācībām par viņu lomu DI procesā attiecībā uz personām ar GRT

Latgales plānošanas reģions aicina vispārējo pakalpojumu sniedzējus uz mācībām par viņu lomu deinstitucionalizācijas (DI) procesā attiecībā uz personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Mācību pasākums notiks 2021.gada 20.maijā plkst. 10.00 – 17.00 Zoom platformā.

Dalība mācību pasākumā ir bez maksas. Dalībai lūdzam pieteikties līdz 17.maijam plkst. 12:00, atsūtot šādu informāciju uz e-pastu kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv:

  • savu vārdu/uzvārdu;
  • pārstāvēto iestādi vai organizāciju;
  • ieņemamo amatu;
  • tālruni;
  • e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt piekļuves saiti sanāksmei.

Uz mācībām tiek aicināti pieaugušo izglītības darbinieki, darba devēji un to asociācijas, bibliotekāri, sabiedriskā transporta vadītāji, pastnieki, kultūras, sporta un atpūtas centru darbinieki, policisti, tiesneši, bāriņtiesas darbinieki un citi speciālisti.


!Mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti un psihiatri.!


Mācību pasākuma mērķis ir informēt vispārējo pakalpojumu sniedzējus par DI procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu DI procesā attiecībā uz pilngadīgām personām ar GRT. Apmācību ietvaros tiks sniegti praktiski padomi saskarsmei ar cilvēku ar GRT, biežāk sastopamās problēmsituācijas un to vēlamie risinājumi.

Apmācības īstenos biedrības “Rīgas rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs, vadošais apmācību lektors Māris Grāvis – SIA “Ģimenes asistentu serviss” valdes loceklis, SIA “RB CAFE” (kafejnīca, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, tai skaitā ar garīga rakstura traucējumiem) idejas autors, konsultants invaliditātes jautājumos un jauniešu neformālās izglītības treneris.

Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem DI projekta ietvaros rīko šādas apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu DI procesā un saskarsmes īpatnībām ar visām projekta mērķa grupām. Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā un sociālajos tīklos pār turpmāko mācību pasākumu norisi.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv