Aicinām vispārējo pakalpojumu sniedzējus uz apmācībām par viņu lomu DI procesā attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē

Latgales plānošanas reģions aicina vispārējo pakalpojumu sniedzējus uz mācībām par viņu lomu deinstitucionalizācijas (DI) procesā attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē. Mācību pasākums notiks 2021.gada 27.maijā plkst. 10.00 – 17.00 Zoom platformā.

Dalība mācību pasākumā ir bez maksas. Dalībai lūdzam pieteikties līdz 24.maijam plkst. 12:00, atsūtot šādu informāciju uz e-pastu kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv:

  • savu vārdu/uzvārdu;
  • pārstāvēto iestādi vai organizāciju;
  • ieņemamo amatu;
  • tālruni;
  • e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt piekļuves saiti sanāksmei.

Uz mācībām tiek aicināti vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pārstāvji (tai skaitā skolu sociālie pedagogi), valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, interešu izglītības speciālisti.


!Mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti un psihiatri.!


Mācību pasākuma mērķis ir informēt vispārējo pakalpojumu sniedzējus par DI procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu DI procesā attiecībā uz ārpusģimenes aprūpē esoši bērniem.

Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni dzīves laikā saskārušies ar traumējošām situācijām (ne vien atšķirtību no vecākiem, bet bieži arī emocionālu un fizisku vardarbību) un viņiem nepieciešama īpaša uzmanība un atbalsts, lai viņi spētu uzticēties cilvēkiem, veidot emocionālu piesaisti vai pārvarētu dzīves laikā iegūtus uzvedības traucējumus.

DI procesa ietvaros mainīsies bērnu ārpusģimenes aprūpes kārtība un Latvija atteiksies no lielajām bērnu aprūpes iestādēm, kurās vienlaikus mīt daudz bērnu, vairāk fokusējoties uz pakalpojuma izveidi un nodrošināšanu sabiedrībā. Tāpēc ir svarīgi, lai ikdienas komunikācijā ar līdzcilvēkiem – vispārējo pakalpojumu sniedzējiem (skolotājiem, policistiem u.c.), kam trūkst padziļinātu zināšanu par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības – šie bērni saņemtu profesionālu atbalstu un viņiem nebūtu jāsaskaras ar noraidošu attieksmi, kas visbiežāk balstīta nepamatotos, negatīvos stereotipos vai nespējā izprast bērna emocionālo stāvokli un nepieciešamību pēc atbalsta.

Apmācības īstenos profesionālo ģimeņu apvienības “Terēze” vadītāja, speciāliste karitatīvajā sociālajā darbā un audžumamma Ārija Martukāne.

Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem DI projekta ietvaros rīko šādas apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu DI procesā un saskarsmes īpatnībām ar visām projekta mērķa grupām. Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā un sociālajos tīklos pār turpmāko mācību pasākumu norisi.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv