Aicinām vispārējo pakalpojumu sniedzējus uz apmācībām par viņu lomu DI procesā attiecībā uz bērniem ar FT

Latgales plānošanas reģions aicina vispārējo pakalpojumu sniedzējus uz mācībām par viņu lomu deinstitucionalizācijas (DI) procesā attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT). Mācību pasākums notiks 2021.gada 16.jūnijā plkst. 10.00 – 17.00 Zoom platformā.

Dalība mācību pasākumā ir bez maksas. Dalībai lūdzam pieteikties līdz 14.jūnijam plkst. 12:00, atsūtot šādu informāciju uz e-pastu kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv:

  • savu vārdu/uzvārdu;
  • pārstāvēto iestādi vai organizāciju;
  • ieņemamo amatu;
  • tālruni;
  • e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt piekļuves saiti sanāksmei.

Uz mācībām tiek aicināti pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pārstāvji (t.sk. speciālie pedagogi un sociālie pedagogi), interešu izglītības (t.sk. pašvaldību izglītības pārvalžu) speciālisti un citi izglītības iestāžu pārstāvji, kas strādā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, policijas nepilngadīgo nodaļu darbinieki.


!Mērķauditorijā neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.!


Mācību pasākuma mērķis ir informēt vispārējo pakalpojumu sniedzējus par DI procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu DI procesā attiecībā uz bērniem ar FT. Tai skaitā par pienākumiem un praktiskajām iespējām veidot iekļaujošu vidi bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, mikroklimata uzlabošanu starp vienaudžiem, palīdzot bērniem ar funkcionāliem traucējumiem integrēties sabiedrībā un justies pieņemtiem gan kolektīvā, gan arī sabiedrībā kopumā.

Apmācības īstenos nodibinājums “Latvijas Bērnu bāreņu fonds” – sabiedriskā labuma organizācija, kas piedāvā atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ģimenēm ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem; sniedz psihosociālu atbalstu iekļaušanās un saskarsmes grūtību gadījumos; nodrošina apmācības emocionāli traumētu bērnu aprūpētājiem.

Apmācību galvenā lektore – Ilze Dreifelde, sertificēta psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore. Bez privātprakses, Ilze ir arī vieslektore vairākās augstskolās; ir mamma bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kurš nu jau aizgājis mūžībā un ir autore grāmatai “Likteņa loterija”, kurā dalās ar emocionālu un personīgu stāstu par dzīvi līdzās bērnam ar invaliditāti.

Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas plānošanas reģioniem DI projekta ietvaros rīko šādas apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu DI procesā un saskarsmes īpatnībām ar visām projekta mērķa grupām. Sekojiet informācijai mūsu mājas lapā un sociālajos tīklos pār turpmāko mācību pasākumu norisi.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv