Notiks tiešraides pasākums “Latgales diena”!

2021.gada 10.novembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00 Latgales plānošanas reģions rīko iedvesmojošu tiešraides pasākumu “Latgales diena” no Latgales vēstniecības Gors ar retranslāciju vienā no interneta medijiem, kas atrodas Latvijas apmeklētāko internetvietņu TOP 3 sarakstā, kā arī Latgales plānošanas reģiona mājas lapā un sociālo tīmekļu vietnēs.

“Latgales diena” ir pasākums, kas veltīts Latgales reģiona uzņēmējdarbības aktivizēšanai un popularizēšanai, Latgales vietējo uzņēmēju piedāvāto iespēju prezentēšanai, Latgales pārstāvniecības darbības popularizēšanai, kā arī Latgales kā tūrisma galamērķa prezentēšanai potenciālajiem investoriem. Pasākums tiek rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Aicinām gan esošos, gan arī topošos Latgales uzņēmējus pieteikties dalībai pasākumā, aizpildot dalības pieteikuma anketu ej.uz/latgalesdiena2021. Uzņēmējiem būs iespēja piedalīties gan video un foto prezentāciju tapšanā, gan diskusijās un intervijās tiešraidē.

Detalizētāka “Latgales dienas” norises programma tiks publicēta tuvākajā laikā. Aicinām sekot līdzi informācijai Latgales plānošanas reģiona interneta vietnē lpr.gov.lv un projekta Facebook kontā www.facebook.com/UAPLatgale!

Latgales iespējas ir plašākas, nekā mēs līdz šim esam pieņēmuši!

Infromācijai:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” apraksts pieejams: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/#.YV4cFppBxPY

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.

Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.

Šā perioda prioritātes: 1) Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja; 2) Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana; 3) Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni; 4) Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības; 5) Tieslietas un iekšlietas.

Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas kopīgi finansē EEZ grantus, kuru iemaksas balstās uz šo valstu IKP. Tiesības saņemt grantus atbilst kritērijiem, kas noteikti ES Kohēzijas fondam, kas paredzēts dalībvalstīm, kurās iekšējais kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90% no ES vidējā līmeņa.

uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 26467137
www.facebook.com/UAPLatgale
www.lpr.gov.lv
#EEANorwayGrantsLatvia