Aicinām piedalīties radošo darbu konkursā bērniem “LATVIJA manā sirdī 2021!”

Jau otro gadu pēc kārtas Latgales plānošanas reģions novembrī – patriotisma mēnesī – rīko radošo darbu konkursu bērniem “LATVIJA manā sirdī 2021!”, aicinot līdz 2021.gada 22. novembrim sagatavot un iesūtīt radošos darbiņus.

LATVIJA manā sirdī – radošo darbu konkurss bērniem. Attēla sagatavošanā izmantoti 2020.gada konkursā iesūtītie radošie darbi

Laikā, kad Latvijas valsts atzīmē nozīmīgas svinamās dienas: 11. novembri – Lāčplēša dienu un 18. novembri – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, aicinām ģimenes veltīt laiku radošumam un kopā būšanai. Tie ir īpaši, patriotisma piepildīti svētki, kurus Latvijā un arī diasporā pavada ģimenes lokā, mājās.

Konkursa mērķis: veicināt bērnos patriotismu un veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamajām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus radošā aktivitātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu.

Konkursa uzdevumi:
– Attīstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, paust viņu izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku.
– Veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem, iesaistot vietējā reģiona bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus.
– Veicināt sabiedrības vienotību, veidojot patriotisma garu caur saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Izmantojot dažāda veida uzskates līdzekļus (nofilmējot nelielu video – līdz 3 minūtēm, uzņemot fotogrāfiju vai uzzīmējot/sagatavojot A4 formāta zīmējumu/darbiņu jebkurā tehnikā) atspoguļot sekojošas tēmas:
– kā ģimene svin 11. novembri – Lāčplēša dienu un/vai 18. novembri – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu;
– aktivitātes, kas saistītas ar Latvijas vēstures notikumu atceri un svētku dienas aktivitātēm (piemēram, sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana, Latvijas simbolu veidošana, patriotisma svētki ģimenē u.c.);
– radošas aktivitātes – dzejoļa deklamēšana, dziesma, deja u.c.

Konkurss ir paredzēts bērniem vecumā līdz 16 gadiem.
Konkursa mērķauditorija – vietējā reģiona bērni, remigrantu un repatriantu bērni, potenciālo remigrantu bērni, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļu bērni.

Konkursa Nolikums

Radošos darbus aicinām iesūtīt uz e-pastu: astrida.lescinska@lpr.gov.lv līdz 2021. gada 22. novembrim (e-pasts iesūtīšanas datums).

2021.gada 22.novembrī iesūtītie darbiņi tiks publicēti sociālā tīkla Es atgriežos Latgalē Facebook lapā, kur notiks publiskā balsošana.
Pirmo 3 vietu ieguvējiem tiks sagatavotas pārsteiguma balvas.

Papildus informācija:
Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska, astrida.lescinska@lpr.gov.lv.