Aicinām piedalīties radošajās darbnīcās par digitālajām platformām!

Latgales plānošanas reģions aicina amatniekus un citus interesentus pieteikties 3 dienas ilgām radošajām darbnīcām, kuras rīko projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) partneris Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs no 13.-15. oktobrim rīkos radošās darbnīcas par digitālajām platformām. Radošajās darbnīcās dalībnieki varēs apgūt praktiskas iemaņas produktu fotografēšanā un arī papildināt zināšanas darbam digitālajās platformās (publicitātes materiālu izgatavošana) un sociālajos medijos. Dalībniekiem vēlamas sākotnējas iemaņas minētajās tēmās. Darba valoda būs angļu valoda.

Dalība radošajās darbnīcās ir bezmaksas, ieskaitot nakšņošanu un ēdināšanu.

Dalībai radošajās darbnīcās Dobelē aicinām pieteikties pie:

  • Preiļu novada pašvaldības Tour de Crafts projekta atbildīgās personas par amatniecības pasākumiem Anitas Vjakses, vjakse@inbox.lv, tālr. 29193839.
  • Balvu novada pašvaldības Tour de Crafts projekta koordinatores Arvitas Voicišas, voicisa@balvi.lv, tālr. 29164755.

Aicinām savu dalību pieteikt, sazinoties ar minētajām kontaktpersonām, vietu skaits ir ierobežots.

Ar sīkāku informāciju par projektu var iepazīties šeit: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/tour-de-crafts/#.YO1LYOgzZPY vai  latlit.eu/lli-539-tour-de-crafts/ .

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
LPR projekta vadītāja
Kristīne Smagare
tālr. 26461457, e-pasts: kristine.smagare@lpr.gov.lv