Aicinām piedalīties radošajās darbnīcās Balvos!

No 24.-26. novembrim aicinām piedalīties radošajās darbnīcās par dizainu –  iepakojuma  izveide, par  mākslu –  masku izgatavošana un par amatniecību – ādas apstrādes meistardarbnīca, ko rīkos Balvu novada pašvaldība Latgales plānošanas reģiona īstenotā Projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) ietvaros.

Radošajās darbnīcās dalībnieki varēs apgūt praktiskas iemaņas par iepakojuma dizainu un izveidi, par ādas apstrādes tehniku un iespējām un attīstīt mākslinieciskās spējas masku izgatavošanā.

Dalība radošajās darbnīcās ir bezmaksas, ieskaitot nakšņošanu un ēdināšanu. Darbošanās notiks “zaļajā režīmā” (jāuzrāda derīgs Covid -19 sertifikāts).

Darba valoda būs krievu valoda.

Radošo darbnīcu programma.

 

Dalībai radošajās darbnīcās Balvos aicinām pieteikties pie Balvu novada pašvaldības projektu vadītājas Arvitas Voicišas, arvita.voicisa@balvi.lv, tālr. 29164755. (vietu skaits ir ierobežots)

 

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.