Aicinām pašvaldību speciālistus pieteikties semināriem uzņēmējdarbības veicināšanas jomā

Latgales plānošanas reģions 2021. gada novembrī projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizē 6 seminārus pašvaldību iestāžu darbiniekiem ar mērķi stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

Semināru ietvaros paredzēts sniegt aktuālāko informāciju un zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības tēmām, kā arī diskutēt un dalīties pieredzē par biznesa attīstības, un konkurētspējas jautājumiem.

Mērķauditorija: pašvaldību komercdarbības speciālisti un konsultanti, izglītības darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti,  kuri strādā ar jauniešiem uzņēmējdarbības konsultēšanas, veicināšanas un zināšanu apguves jomā, kā arī citi pašvaldību speciālisti, kuriem tas varētu būt noderīgi.

Pašvaldību speciālistus aicinām pieteikties sekojošiem semināriem, aizpildot reģistrēšanās anketu ej.uz/SeminariPasvaldibam
03.11.2021. “Digitālie rīki uzņēmējdarbības veicināšanai un atbalstam” (no plkst. 13.00 līdz 16.00);


– 08.11.2021. “Ilgtermiņa attiecību veidošana uzņēmēju un pašvaldības sadarbībai” (13.00-16.00):


– 09.11.2021. “Eksporta tendences un veicināšana” (no plkst. 10.00 līdz 13.00):


– 15.11.2021. “Radošums un inovācijas biznesa vidē” (no plkst. 10.00 – 13.00):

– 24.11.2021. “Komunikācijas prasmes un efektīva dialoga pamatprincipi” (no plkst. 12.00 līdz 15.00):

– 30.11.2021. plānotais seminārs “Uzņēmējdarbības izveides un attīstības principi” (no plkst. 10.00 līdz 13.00):

Semināri notiks tiešsaistē Zoom platformā. Interesentiem ir iespēja pieteikties vienam, vairākiem vai visiem semināriem! Links uz katru konkrēto semināru tiks nosūtīts uz reģistrācijas formā norādīto e-pastu pēc pieteikuma saņemšanas. Visiem dalībniekiem būs iespēja saņemt lektora parakstītus apliecinājumus par dalību seminārā 3 h apjomā.

Semināri tiek rīkoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 26467137.