Aicinām nominēt remigrantus – uzņēmējus konkursā “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2021”

Latgales plānošanas reģions šī gada rudenī organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2021’’. Konkurss paredz apzināt arī remigrantus, kas pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs atgriežas Latvijā un uzsāk saimniecisko darbību, tādējādi liecinot par uzņēmējdarbības vides attīstību valstī.

Kopējais konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā, kā arī veicināt Latgales reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.

Šogad konkurss paredz godināt uzņēmumus 7 nominācijās:

GADA UZŅĒMĪGĀKAIS REMIGRANTS LATGALĒ – uzņēmējs, kas ir atgriezies no ārzemēm ne agrāk kā 5 gadus pirms konkursa izsludināšanas, pēc ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 gadus bijis ārzemēs, ko apliecina ar  dokumentiem – darba līgums, algas izraksti, uzņēmuma reģistrācijas apliecība, mājokļa īres līgums vai zemes grāmatas apliecība u.c.) Latgales reģionā un ir uzsācis saimniecisko darbību. Sniedz tirgus prasībām pieprasītu produktu vai pakalpojumu.

GADA AMATNIEKS/MĀJRAŽOTĀJS – Latgales reģionā darbojošs uzņēmējs. Amatnieks, kura piedāvātais produkts, pakalpojums, radītās vērtības veicina reģiona atpazīstamību un amatu prasmju popularizēšanu. Mājražotājs, kurš savā produkcijā izmanto pašražoto vai pašaudzēto produkciju, vietējos resursus, izmanto inovatīvas pieejas, risinājumus.

GADA JAUNAIS TŪRISMA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS – Latgales reģionā darbojošs uzņēmējs, kurš ir sniedzis  kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veicinājis tūrisma nozares attīstību reģionā, reģiona atpazīstamību pasaulē. Uzsācis darbību tūrisma jomas pakalpojumu sniegšanā ne agrāk kā 3 gadus pirms konkursa izsludināšanas.

SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS – uzņēmējs, kas iepriekšējā pārskata periodā ir sasniedzis vislabākos rezultātus savstarpēji sadarbojoties ar Latgales reģiona pašvaldībām, to iestādēm vai citām organizācijām (piemēram: savstarpējā sadarbība, partnerība projektos, labdarība un cita veida sadarbība), kā arī ar savu darbību, pasākumiem veicināja Latgales atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

GADA INOVĀCIJA – uzņēmums, kas reģistrēts un darbojas Latgales reģiona teritorijā, ir radījis jaunu, uz zināšanām balstītu produktu vai pakalpojumu, tādējādi gūstot konkurences priekšrocības vai pieeju jauniem tirgiem.

GADA JAUNAIS KOMERSANTS – jaunais uzņēmējs, kas reģistrēts un darbojas Latgales reģiona teritorijā, ir uzsācis darbību ne agrāk kā 3 gadus pirms konkursa izsludināšanas un iepriekšējā atskaites periodā sasniedzis vislabākos rezultātus starp jaunajiem uzņēmējiem.

Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2021” ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai.

Izceļot to cilvēku pienesumu tautsaimniecības attīstībai, kuri atgriezušies Latgalē, LPR šī konkursa ietvaros jau trešo gadu veido atsevišķu nomināciju – “Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē”.

Pagājušajā gadā par uzvarētāju šajā nominācijā tika atzīts SIA “Customized drilling solutions Latvia” īpašnieks Andrejs Leščovs no Daugavpils pilsētas, kas nodarbojas ar naftas un gāzes urbšanas iekārtu ražošanu. “Ideja par biznesu – naftas un gāzes urbšanas iekārtu ražošanu – mums ar draugiem radās Apvienotajā Karalistē. Nonācām pie secinājuma, ka mēs paši varam dibināt savu uzņēmumu un sākt ražot kvalitatīvu produktu saviem klientiem. Breksita laikā pieņēmām lēmumu uzņēmumu pārcelt uz Latviju, jo šeit ir ērtāk sadarboties ar Eiropas Savienības un postpadomju valstīm, turklāt Latvijai ir laba ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Protams, es ļoti gribēju strādāt savā dzimtenē,” stāsta uzņēmuma pārstāvis Andrejs Leščovs.

Savukārt 2019.gadā nominācijā “Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē” balvu pirmo reizi saņēma SIA “IGGI” – Igors Nikitins “Fresh Terase” saimnieks, kurš pēc 7 Anglijā pavadītiem gadiem savā dzimtajā pilsētā Rēzeknē īstenoja lounge dārza koncepciju, kuras galvenais kroņa ēdiens ir meksikāņu burito, kas pielāgots latgaliešu garšas kārpiņām. Ideja lolota 1, 5 gadu. Tas ir pavisam jauns koncepts pilsētā, kas piesaista kā rēzekniešus, tā arī pilsētas viesus. I. Nikitins saglabāja dārza dabisko vidi, atstājot gan ābeles, gan arī ogu krūmus, piedāvā apmeklētājiem arī vietējo mājražotāju produkciju.

Kopumā konkurss norisinās jau astoto gadu un arī šogad izsludinātā konkursa NOLIKUMS nosaka, ka iepriekšējo gadu uzvarētāji nevar pieteikt savu dalību tajā pašā konkursa nominācijā.

Aizpildītas anketas līdz 11.10.2021. ir jānogādā  Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrā  Daugavpilī, Saules ielā 15 (LV-5401) personīgi, pa pastu vai sūtot elektroniski uz e- pasta adresi luc@lpr.gov.lv .

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA

Papildus informācija:
Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinators
Tālr.65423801
e-pasts: paps@latgale.lv