Aicinām amatniekus uz apmācībām Dobelē!

Latgales plānošanas reģiona projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) ietvaros projekta partneri Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Preiļu novada un Balvu novada pašvaldībām augusta sākumā organizē bezmaksas apmācības esošiem un topošiem amatniekiem. Apmācības ilgs divas dienas un tiks organizētas divās grupās.

 

Pirmā grupa- 2021. gada 3. un 4. augustā. Apmācību programma 3.-4.augusts

Informējam, ka Preiļu novada pašvaldība nodrošinās transportu un Latgales plānošanas reģions nodrošinās naktsmītni. Dalībai seminārā pieteikties pie Preiļu novada pašvaldības Tour de Crafts projekta atbildīgās personas par amatniecības pasākumiem Anitas Vjakses, anita.vjakse@inbox.lv, tālr. 29193839, sīkāka informācija pie projekta koordinatores Elitas Jermolajevas, tālr. 29444989.

Otrā grupa- 2021.gada 5. un 6. augustā. Apmācību programma 5.-6.augusts

 Informējam, ka Balvu novada pašvaldība nodrošinās transportu un Latgales plānošanas reģions nodrošinās naktsmītni. Dalībai seminārā pieteikties pie Balvu novada pašvaldības Tour de Crafts projekta koordinatores Arvitas Voicišas, arvita.voicisa@balvi.lv, tālr. 29164755.

Aicinām savu dalību apmācībās pieteikt līdz 27. jūlijam, jo vietu skaits ir ierobežots.

Pasākumā tiks ievērotas visas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības!

Ar sīkāku informāciju par projektu var iepazīties šeit: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/tour-de-crafts/#.YO1LYOgzZPY vai  latlit.eu/lli-539-tour-de-crafts/

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja
LPR projekta vadītāja
Kristīne Smagare