Aicinām amatniekus pieteikties radošajām darbnīcām Paņevežos, Lietuvā!

Latgales plānošanas reģions aicina amatniekus un citus interesentus pieteikties 3 dienas ilgām radošajām darbnīcām Paņevežos, kuras rīko projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) partneris Paņevēžas rajona pašvaldības administrācija (Lietuva).

Radošās darbnīcas “Nacionālo kostīmu elementu izgatavošana un nacionālo mūzikas instrumentu izgatavošana” notiks no 8.-10. oktobrim, Upītes (Upyte) amatnieku centrā, Panevežos.

Dalībniekiem būs iespēja klausīties zinošos lektoros, darboties praktiski, iepazīties un sadarboties ar Lietuvas amatniekiem. Darba valoda būs krievu valoda.
Detalizēta 3 dienu darba programma angļu valodā un darba programma krievu valodā.
Dalība radošajās darbnīcās ir bezmaksas, ieskaitot nakšņošanu un ēdināšanu.

Sīkāka informācija par dalības nosacījumiem un pieteikšanās pie:
– Preiļu novada pašvaldības Tour de Crafts projekta atbildīgās personas par amatniecības pasākumiem Anitas Vjakses, anita.vjakse@inbox.lv, tālr. 29193839.
– Balvu novada pašvaldības Tour de Crafts projekta koordinatores Arvitas Voicišas, arvita.voicisa@balvi.lv, tālr. 29164755.

Aicinām savu dalību pieteikt līdz 4. oktobrim, sazinoties ar minētajām kontaktpersonām (vietu skaits ir ierobežots).

Vairāk par projektu iespējams uzzināt  Latgales plānošanas reģiona mājas lapā vai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam vietnē!

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja
LPR projekta vadītāja
Kristīne Smagare
26461457