Aicina NVO sektora pārstāvjus pieteikties konsultācijām

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) aicina Latgales reģiona nevaldības organizācijas pieteikties konsultācijām klātienē, kas augustā notiks:

18.08.2021. – Rēzeknē

20.08.2021. – Preiļos

24.08.2021. – Krāslavā

25.08.2021. –Ezerniekos (Krāslavas novads)

27.28.2021. –Riebiņi (Preiļu novads)

Konsultācijām ir iespējams pieteikties arī arrālināti sazinoties ar DNVOAC koordinatoru O.Zuģicki, tālt.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv.

 Konsultācijas norisinās projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” (Nr. 2021/LV/NVOF/MAC/049) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 Informācijai: Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators, t.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv