Aicina nominēt pretendentus Balvai Cilvēka izaugsmei

Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Rigā aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmumus līdz 30. maijam nominēt Balvai Cilvēka izaugsmei iniciatīvas, kuras veicina Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību un labklājību.
🔰 Pieteikumus nominācijām iespējams pieteikt četrās kategorijās:
🤝 Par sociālo atbildību un filantropiju – par izciliem sasniegumiem sabiedrības attīstībā, veicot darbu sabiedrības labā, tai dāsni atvēlot laiku, zināšanas, finanšu vai organizatoriskos resursus.
📚 Par izcilu ieguldījumu izglītībā – par izglītības, mācību kvalitātes un pieejamības veidošanu iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā.
🩺 Par izcilu ieguldījumu veselībā – par veselīga dzīvesveida veicināšanu, indivīda un sabiedrības veselības un labklājības atbalstīšanu un uzlabošanu, kā arī par nevienlīdzības mazināšanu veselības aprūpes jomā.
👶 Par ieguldījumu Latvijas nākotnē – par bērnu un jauniešu labklājības, veselīgas attīstības sekmēšanu, mīlošas, stabilas aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot ārpusģimenes aprūpi.
✅ Pretendentus konkursam var pieteikt ikviens interesents elektroniski, aizpildot anketu, kurā iekļauta informācija par balvas pretendentu, pretendenta iniciatīvas aprakstu, mērķi un rezultātu.