LPRAP sēdē diskutē par labklājības, izglītības un attīstības jautājumiem

Piektdien, 5. novembrī tiešsaistē notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kuru vadīja tās priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Zoom tiešsaistē, klātesot Labklājības ministram Gatim Eglītim un Labklājības ministrijas pārstāvēm Elīnai Celmiņai un Ilze Skrodele tika izskatīti un izdiskutēti jautājumi par garantēto minimālo ienākumu un mājokļu pabalstu un sociāliem pakalpojumiem.

Sākot no 2023. gada 1.janvāra minimālo ienākumu sliekšņus plānots palielināt katru gadu iepriekšējo trīs gadu vietā un normatīvajos aktos noteikt minimālo ienākumu sliekšņu aprēķināšanas metodoloģiju.

“Nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšana, īpaši nabadzības riskam visvairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām – pensionāriem un personām ar invaliditāti – ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem man kā ministram. Ir jādara viss, lai celtu materiālos apstākļus nākotnes pensionāriem. Turklāt plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai kalpo kā priekšnosacījums ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējuma saņemšanai,” uzsvēra labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Plāna pasākumi vērsti uz minimālo ienākumu atbalsta pilnveidošanu garantētā minimālā ienākumu pabalsta saņēmējiem, trūcīgām mājsaimniecībām, maznodrošinātām mājsaimniecībām, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem un valsts minimālo pensiju (vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensija) saņēmējiem.

Pašvaldības no sava budžeta nodrošina gan pamata sociālās palīdzības pabalstu, gan pabalstu atsevišķu izdevumu, piemēram, veselības aprūpes, izglītības ieguves atbalstam, kā arī dažādu pēc pašu iniciatīvas ieviesto pabalstu izmaksu dažādām iedzīvotāju grupām. Taču saistībā ar 2020. gada Satversmes tiesas spriedumiem 2021. gadā ir notikušas būtiskas izmaiņas sociālās palīdzības sistēmā, kas ietekmē trūcīgo personu skaita un pabalstos izmaksāto līdzekļu pieaugumu. Apzinoties sekas, Latgales pašvaldības prognozē arī pamata sociālās palīdzības pabalstu skaita pieaugumu, kas būtiski ietekmē un ietekmēs pašvaldību budžetu un var radīt sarežģījumus ar citu pabalstu un pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, tāpēc LPRAP lūdza ministru savā prezentācijā īpašu uzmanību pievērst mājokļu pabalstu un sociāliem pakalpojumiem.

Kā sanāksmē uzsvēta klātesošais Saeimas deputātas Aldis Adamovičs: “Saeimā šobrīd tiek tiek izskatīti vairāki risinājumi iedzīvotāju papildus radušos izdevumu kompencācijām, jo īpaši uz mazaizsargātajām iedzīvotojāju grupām”. Tāpat A. Adamovičs aicināja ministriju veikt aprēķinus lai apzinātu nepieciešano papildus finansējumu arī citām mazaisargātām iedzīvotāju grupām, kuras nav šobrīd iekļautas atbalstīto grupu sarakstā.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis apliecināja, ka viena no labklājības nozares prioritātēm ir panākt valsts līdzfinansējumu sociālo pabalstu izmaksām, kas ir ciešā sasaistē ar valsts budžetu, kur viena no nākamā gada prioritātēm labklājības nozarē ir valsts līdzfinansējums garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta izmaksai. Ministris minēja ka pēc Labklājības ministrijas aplēsēm, piemēram, Valsts līdzfinansējums senioriem 2022. un 2023. gadā papildus nepieciešami 48 miljoni eiro.

LPRAP sēdes ietvaros LPR Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Ingrīda Bernāne un eksperts Aleksandrs Antonovs ziņoja par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam galīgo redakciju, kura sēdes laikā tika apstiprināta.

Starp izskatāmiem jautājumiem bija Latgales plānošanas reģiona dalība LIFE projektu konkursā Vides apakšprogrammas dabas un bioloģiskās daudzveidības prioritārajā jomā, par ko ziņoja LPR projektu vadītāja Kristīne Smagare.

Viens no sanāksmes noslēguma jautājumiem tika izskatīts Izglītības un zinātnes ministrijas konceptuālais ziņojums “Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveidei”, par ko informēja Izglītības un zinātnes ministres padomnieks juridiskajos jautājumos Jānis Ozols.

Informāciju apkopoja: LPR sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv