Notika tiešsaistes domu apmaiņa par aktualitātēm diasporas un remigrantu ģimeņu bērnu nometņu organizēšanā

2021. gada 8. aprīlī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departaments rīkoja tiešsaistes domu apmaiņu par aktualitātēm diasporas un remigrantu ģimeņu bērnu nometņu organizēšanā.

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta eksperte Gunta Robežniece informēja par iespējamajiem risinājumiem attiecībā uz diasporas, remigrantu un vietējo bērnu nometņu realizāciju un iespējamajiem to īstenošanas formātiem.

Tiešsaistes domapmaiņas laikā tika uzklausīti pieaicināto diasporas ekspertu ieteikumi iespējamajiem nometņu organizēšanas veidiem šī brīža epidemioloģiskās situācijas ietvaros. Par situāciju ārvalstīs informēja un vērtīgus ieteikumus sniedza Kristaps Grasis, interneta portāla Latviesi.com galvenais redaktors no Vācijas, Eiropas Latviešu apvienības prezidija loceklis, Izglītības nozares vadītājs, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā padomes loceklis Māris Pūlis, Pasaules latviešu jaunatnes nometnes/semināra 2×2 pārstāve Liene Dindone un Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča.

Savukārt par nometņu organizēšanas projektu pieteikumu virzību un atbalsta iespējām informēja Sabiedrības integrācijas fonda Sekretariāta direktora vietnieks Reinis Lasmanis un Valsts sekretāres vietniece Latvijas valsts simtgades jautājumos, valsts sekretāres vietnieces p.i. integrācijas un mediju politikas jautājumos Selga Laizāne.

Praktiskus priekšlikumus diasporas, remigrantu un vietējo bērnu sadarbības organizēšanai klātesošajiem sniedza Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Daina Grosa un Aira Priedīte no Eiropas Latviešu apvienības.

Domapmaiņā piedalījās arī Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele, kas sniedza savu redzējumu diasporas un migrantu bērnu komunikācijas sekmēšanā, ka arī izteica pateicību par patiesi vērtīgo ideju un priekšlikumu izklāstu tiešsaistes domapmaiņas laikā.