Atklāta EEZ grantu programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”

Trešdien, 24. martā, norisinājās Reģionālās attīstības un kultūras sadarbības programmas tiešsaistes atklāšanas pasākums, kur interesenti iepazinās ar programmas plānotajām atbalsta aktivitātēm un sasniedzamiem rezultātiem.

Pasākumu atklāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, uzsverot ministrijas un sadarbības partneru ieguldījumu programmas izveidē: “Mums kopīgi ir izdevies izveidot spēcīgu piedāvājumu, lai Latvijas reģionos līdz 2024. gadam uzlabotu komercdarbības vidi, ieviestu labus pārvaldības principus pašvaldībās, kā arī atbalstītu kultūru un mākslu. Ņemot vērā izaicinājumiem piepildīto laiku, tikai savstarpēji sadarbojoties un pielāgojoties pārmaiņām, mēs varam sasniegt kopīgo mērķi – iedzīvotāju labklājības celšanu reģionos.”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar Kultūras ministriju un Latgales plānošanas reģionu iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar gaidāmajiem programmas projektu konkursiem – uzņēmējdarbības attīstībai Latgales reģionā, kā arī kultūras jomas projektu konkursu profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanai. Kopumā programmas aktivitātēm pieejamais finansējums ir 11 764 706 eiro.

Pasākumā piedalījās Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors, kā arī Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas pārstāve Elita Cakule, kas uzrunāja klātesošos un uzsvēra pašvaldību sadarbības lielo nozīmi valstu savstarpējo attiecību stiprināšanā. Tāpat pasākumu noskatījās vairāk nekā 300 dalībnieku no Latvijas un Norvēģijas, Ungārijas un Francijas, kas pārstāvēja nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, kultūras organizācijas, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas.

Video: Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē, Latgales plānošanas reģions

Video: Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība, VARAM

Video: Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai, KM

Viss atklāšanas pasākuma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” video:

Pasākuma ierakstu varēs noskatīties Facebook kontā EEA and Norway Grants Latvia un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta mājas lapā: eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/par-programmu/.

Plašāka informācija par programmu: eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/par-programmu/