20.augustā notika neparasts “Zīmēšanas plenērs” Preiļos!

2021.gada 20.augustā, Latgales plānošanas reģiona remigrācijas komanda piedalījās remigranta, Preiļu boksa kluba Boxclub 13Th Round īpašnieka Raimonda Šņepsta rīkotajā pasākumā “Preiļu jauniešu un pieaugušo zīmēšanas plenērs”, kas norisinājās Preiļu pilsētas svētku ietvaros!
Pasākums notika 13th Round Ghetto boksa kluba brīvdabas Sporta parkā bijušajā Preiļu linu fabrikas teritorijā. Remigrants Raimonds Šņepsts, kurš atgriezās uz dzīvi Preiļos pēc 10 Monako pavadītiem gadiem, 2020.gadā atvēra boksa klubu, kas uzreiz ieguva lielu interesi Preiļu iedzīvotāju vidū, jo līdz šim pilsētā līdzīga veida iestādes nebija. Diemžēl uzreiz pēc kluba atvēršanas sākās pandēmija un bija jāizdomā citas radošas idejas, kā ļaut gan pieaugušajiem, gan bērniem trenēties! Un tā Raimondam radās ideja par brīvdabas sporta parku. Tika sameklēta atbilstoša vieta un nodarbības varēja turpināties.
Kā pasākuma laikā uzsvēra pats boksa kluba īpašnieks un treneris Raimonds: “Desmit gadus dzīvoju Monako, strādāju iekšlietu struktūrvienībā, kur fiziskai sagatavotībai bija svarīga loma. Arī atgriežoties Preiļos un atverot boksa klubu, pat šo ierobežotu apstākļu laikā, esam atraduši iespēju, kā Preiļu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem turpināt trenēties šajā brīvdabas sporta parkā. Es vēlētos, lai šī vieta kļūst par jauniešu pulcēšanās un aktīvas laika pavadīšanas vietu, tādēļ arī aicinu visus piedalīties zīmēšanas akcijā: piedāvāju uz jebkuras šeit esošās virsmas radoši izpausties un veidot zīmējumus, kas runā par jauniešiem un pieaugušajiem svarīgām tēmām: sports, saturīga brīvā laika pavadīšana, Preiļi, Latgale un iekšējā brīvība. Ceru, ka ar laiku šis brīvdabas sporta parks kļūs par savdabīgu mākslas izpausmju vietu, kur jebkurš interesents varēs atnākt un paskatīties uz krāsainajiem darbiem, ko ir radījuši mūsu vietējie bērni, jaunieši un pieaugušie!”.
Pasākuma laikā Latgales plānošanas reģiona remigrācijas komandas izpildījumā tapa street art zīmējums ar uzrakstu “Es atgriežos Latgalē”. Kā pastāstīja Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska: “Vienmēr cenšamies piedalīties mūsu remigrantu organizētajos pasākumos! Priecājamies par uzņēmīgā sporta kluba īpašnieka Raimonda Šņepsta radošo un profesionālo darbību. Šī gada laikā redzējām, kā Raimonds ar savu piemēru iedvesmo daudzus jauniešus pievērsies sportam, pievērsties mākslai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Lepojamies, ka Raimondam ir izdevies īstenot savu sen loloto sapni par biznesa attīstīšanu Latgalē. Ar simbolisko zīmējumu “Es atgriežos Latgalē” vēlamies uzsvērt, ka jebkuram, kurš vēlas atgriezties uz dzīvi Latgalē, iespēju ir daudz,- ja ir uzņēmība, gribasspēks un apkārtējo atbalsts!”.
Pasākuma noslēgumā bērnu, jauniešu un pieaugušo izpildījumā tapa skaisti mākslas darbi! Zīmēšanas plenērā piedalījās gan mākslinieciska personība no Nīderlandes, kas atbraukusi uz Preiļiem projekta ietvaros, gan vietējie jaunieši, bērni un viņu vecāki, kā arī remigrantu ģimene, kuri atgriezušies dzimtajā novadā pēc ilgāka ārzemēs pavadīta laika. Radošākie darbiņi saņēma pārsteiguma balvas no Latgales plānošanas reģiona, Preiļu novada domes un vietējiem uzņēmējiem. Paldies boksa klubam “Boxclub 13th round” par šo radošo ideju atvērt brīvdabas sporta parku un iespēju radoši izpausties uz tā sienām jebkuram, kurš sirdī jūtas mākslinieks!