Ziemeļlatgales atbrīvošanas notikumus Baltinavā atceroties

1918.gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas valsts. 1919.gadā Neatkarības karā Latvijas patriotiem bija jāizcīna brīvība un jāpierāda, ka būs neatkarīga Latvija. Šogad 2020.gada janvārī tiek atzīmēta Latgales atbrīvošanas  100 gadadiena. SA izdzīšana no Latgales notika 3 virzienos – Daugavpils, Rēzekne, Viļaka. Atzīmējot  Ziemeļlatgales atbrīvošanas 100 gadadienu, Viļakas novadā notika dažādi pasākumi, kurus apmeklēja arī Baltinavas vidusskolas skolēni.

Vispirms informāciju par Ziemļlatgales atbrīvošanu skolēni uzzināja mācību stundās, bet 9.klases audzēkņi iepazina kauju vietas klātienē. Mareks Supe atceras: “Kopā ar Rekavas vidusskolas skolēniem apmeklējām Kangaru kalnus un Plešovu, kur risinājās kaujas. Vēstures skolotāja A.Leitena raksturoja kauju apstākļus – stindzinošs vējš, mīnus 30 grādi, nepiemērots apģērbs, pret SA 5 tūkstošiem vīru pretī stājās ap 8 tūkstoši Latvijas armijas un Latgales partizānu pulka karavīri, izšķirošās kaujas notika tieši 8. – 9.janvārī.”

Iepazīšanās ar Neatkarības kara notikumiem Latgalē turpinājās jau Viļakā, kur Radošo industriju centrā tika atklāta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918. – 1921.” un notika izzinošas nodarbības Viļakas novada skolu audzēkņiem.  Enriko Juhmanis atceras: “Nodarbības bija interesantas, katrai komandai bija savi uzdevumi-mums bija jāizsvītro liekais no teksta, jāatrisina krustvārdu mīkla. Citi centās ”pārvarēt purvu”, salikt puzli, atšifrēt tekstu u.c.” “

Pasākuma noslēgumā skolēni rakstīja savas emocijas par redzēto, dzirdēto. Mareks Supe:  ”Šīs kaujas bija nežēlīgas, asiņainas, bet tagad mums ir sava valsts, kura tika izcīnīta”. Enriko Juhmanis: “No karavīriem var mācīties drosmi, neatlaidību. Mēs ar viņiem lepojamies, īpaši tiem, kuri saņēma Lāčplēša Kara ordeni, no Baltinavas tie bija 3 karavīri”. Intars Bleidels: “Es ļoti novērtēju to, ko šie karavīri darīja Latvijas labā. Viņi atdeva savas dzīvības, lai mēs varētu dzīvot brīvā Latvijā”.

Tomēr Ziemeļlatgales atbrīvošanas notikumi risinājās arī Baltinavas apkārtnē. Niknas kaujas notika pie Ančipovas. Tur tika ievainots karavīrs Voldemārs Mīlbergs, kuru vēlāk pēc nāves guldīja Baltinavas Gubas kapos.

Jau rudenī novada mācības stundu laikā 5.un 7. klases skolēni sakopa kapa vietu- nokrāsoja žogu, uzkopa apkārtni. Paldies kapa pieminekļu meistaram, kas atjaunoja bojāto piemiņas plāksni. Gan Lāčplēša dienā, gan tagad, 1920.gada janvāra kaujas atceroties un godinot kritušo cīnītāju piemiņu, Baltinavas vidusskolas skolēni kapos nolika ziedus un iededza svecītes.

I.Ludborža, Baltinavas vēstures skolotāja