VKKF izsludina konkursu mērķprogrammā “Radošo personu nodarbinātības programma”

No šodienas, 15. jūnija, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) uzsāk pieteikumu pieņemšanu jaunā radošo personu atbalsta programmā. Mērķprogramma “Radošo personu nodarbinātības programma” izveidota pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas, lai mazinātu Covid-19 negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari, tajā strādājošajām radošajām personām.

„Jaunizveidotā programma, kuras galvenais vadmotīvs ir atbildīgums un lietderība, ir mūsu valsts mērogā unikāls atbalsts tām radošajām personām jeb brīvmāksliniekiem, kuru ikdienas darbību būtiski ietekmēja vai pat pilnībā apturēja Covid-19 izraisītā ārkārtējā situācija. Neraugoties uz finansējuma piešķīruma apjomu, sagaidu, ka iesniegumu vērtētāji kā primāro ņems vērā tieši jaunrades komponenti, kvalitāti un potenciālo pienesumu valsts kultūrtelpai,” uzsver kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Mērķprogramma izveidota, lai finansētu radoša darba veikšanu kultūras nozarē individuāli nodarbinātām radošām personām, kas ir autortiesību vai blakustiesību subjekti Autortiesību likuma izpratnē (turpmāk – radošām personām), kuru profesionālā radošā darbība tikusi ierobežota valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, un veicinātu līdzšinējā radošajā darbībā māksliniecisko kvalitāti apliecinājušu radošo personu turpmāko radošo izaugsmi un žanriski daudzveidīgu kvalitatīvu mākslas un kultūras vērtību radīšanu. Mērķprogrammas konkursā radošai personai tiek piešķirts vienreizējs līdzekļu piešķīrumu 1 614 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas radošā darba veikšanai laikā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. septembrim.

Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā; mērķprogrammas kopējais finansējums ir 1 936 000 eiro. Gadījumā, ja pieteikumu skaits pārsniedz mērķprogrammā pieejamos finanšu līdzekļus, finansējums tiks piešķirts pieteikumu iesniegšanas secībā.

Pieteikumus VKKF projektu pieteikšanas sistēmā kkf.kulturaskarte.lv varēs iesniegt no 18.06.2020. līdz 05.07.2020. plkst. 23:59. Mērķprogrammas nolikums pieejams VKKF tīmekļvietnē – www.vkkf.lv

Papildu informācijai: Jana Vērdiņa, VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste, Tālr. 29144379 / 67509944