Viļakas un Balvu novados īstenos Latgales programmas 3.kārtā atbalstīto projektu

Augusta beigās Centrālā finanšu līguma aģentūra, Latgales programmas ietvaros, parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu  projektam Nr. 5.6.2.0/20/I/017 “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” ar projekta vadošo partneri Balvu novada pašvaldību par projekta kopējo summu 584 672,70 EUR.  Šajā projektā sadarbības partneris ir Viļakas novada dome, kurai projekta kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 164771.99 Eur.

Projekta darbību īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 30.septembrim.  Viļakas novadā projekta aktivitāte ir angāra būvniecība Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā veiks Balvu ielas pārbūvi Balvu novada Kubulu pagastā 0,851 km garumā un izbūvēs laukumu Balvu novada Kubulu pagastā.

Izveidoto infrastruktūru pašvaldības izsoles kārtībā nodos apsaimniekošanā uzņēmējiem.

Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne: “Ir gandarījums par katru Latgales programmas uzsākto projektu. Šāda veida sadarbības projekti, iesaistoties vairākām pašvaldībām, ir tikai Latgalē. Līdztekus iespējām tie ir arī izaicinājumi, jo ir jāsaprot, kā viss kopā strādā. Sadarbojoties Balvu un Viļakas novadiem, projektā tiks panākts izcils rezultāts.” I. Maļina-Tabūne izteica cerību, ka arī turpmāk tiks realizēti projekti, kas vērsti uz uzņēmējdarbību un cilvēku labklājību.

Šobrīd abu pašvaldību iepirkuma speciālisti veic iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu kādi uzņēmēji veiks projektā plānotos būvdarbus. Plānots, ka 2021.gada pavasarī tiks uzsākti projektā paredzētie būvdarbi.

Darbs pie Latgales attīstības programmas izstrādes aizākās jau 2014. gadā, kad Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un Alūksnes novadu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) strādāja pie projektu ideju apkopošanas un izstrādes, apzinot vajadzības un nepieciešamos rīkus attīstības veicināšanai. Pašvaldību projektu idejas, tai skaitā Balvu un Viļakas novadu redzējums par teritoriju revitalizāciju uzņēmējdarbības attīstībai, tika apkopotas un apstiprinātas kā Latgales attīstības programma 2010. – 2021. gadam pielikums. Pašvaldību projektiem piešķirtais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 52, 2 milj. euro. Programmas ietvaros darbs jau noslēdzies vai arī vēl turpinās  Alūksnes novadā, Krāslavas novadā, Preiļu novadā, Daugavpils novadā, Rēzeknes novadā , Rēzeknē un citviet Latgalē.