Vienkopus apkopota informācija par pieejamajiem atbalsta pasākumiem bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm

Labklājības ministrija ir vienkopus apkopojusi informāciju par pieejamajiem atbalsta pasākumiem bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, to saņemšanas nosacījumiem un pieprasīšanas kārtību.

Apkopotā informācija ir atspoguļota infografikās, lai veicinātu minētās mērķa grupas informētību par atbalsta pakalpojumu pieejamību.

Asistenta pakalpojums pašvaldībā

Atbrīvojums no transportlidz.nodokla

Pirmreizeja invaliditate

Atkartota invaliditate

Bezmaksas transports

Elektribas atvieglojumi

ES fondu atbalsts

IIN atvieglojumi

Pašvaldību visbiežāk sniegtais atbalsts

Psihologa konsultācijas

Stavvietu karte

Surdotulka pakalpojumi

Tehniskie palīglīdzekļi

Radušos precizējumus un/vai komentārus lūdzu atsūtīt līdz 17.04.2020 uz e-pasta adresi Zanda.Beinare@lm.gov.lv .