Viena no vadošajām latgaliskās kultūras organizācijām svin 15 gadu pastāvēšanu un maina nosaukumu

Biedrība “LgSC” ir viena no zināmākajām un aktīvākajām latgaliešu organizācijām, kura īsteno projektus latgaliešu valodas un latgaliskās kultūras telpas saglabāšanai un atpazīstamības veicināšanai. Šoruden biedrība nosvinēja 15 gadu pastāvēšanas jubileju un mainīja nosaukumu no “Latgolys Studentu centrs” uz “LgSC”.

Oficiāli savu darbību biedrība “LgSC” uzsāka 2005. gada 2. novembrī, apvienojot jauniešus, kuriem ir svarīgi saglabāt un attīstīt Latgales un latgalisko kultūrtelpu, latgaliešu valodu. 15 darbības gadu laikā savu mērķu sasniegšanai biedrība ir izdevusi latgaliešu autoru darbus, rīkojusi seminārus, vasaras skolas un latgaliešu rakstu valodas nodarbības, līdzdarbojusies latgaliešu rakstības noteikumu izstrādē, organizējusi izklaides un latgaliešu moderno kultūru popularizējošus pasākumus.

Biedrība uztur pasaulē vienīgo tikai latgaliešu rakstu valodā saturu radošo mediju pasaulē “Latgalīšu kulturys ziņu portalu lakuga.lv”. Tā darbības nodrošināšanai līdz gada beigām tiek īstenots projekts “Latgales kultūrtelpa: problēmas, analīze un atspoguļojums portālā lakuga.lv” (Mediju Atbalsta fonda finansējums). Kā arī ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tiek īstenots projekts “Digitālā Latgale portālā lakuga.lv”.

Vairākas iniciatīvas šogad īstenotas projektā “Atbalsts latgaliskās kultūras aktivitātēm 2020. gadā” (Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums). Diemžēl pandēmijas radītās situācijas dēļ nav bijis iespējams īstenot visas ieceres, tāpēc projekts turpināsies arī 2021. gadā.

Biedrība “LgSC” ir iesaistījusies starptautiskā projektā “Mazāklietotās valodas, lielās iespējas. Sadarbība pētniecībā, kopienu iesaistīšana un inovatīvi mācīšanās rīki – COLING”, kas apvieno reģionālo un mazāklietoto valodu pētniekus un valodu aktīvistus no vairākām Eiropas valstīm, ASV un Meksikas. Projekts sniedz iespēju biedrības pārstāvjiem iepazīt dažādu valodu situācijas un gūto pieredzi izmantot latgaliešu valodas stāvokļa uzlabošanai. “LgSC” šobrīd aktīvi sadarbojas ar Ādama Mickeviča universitātes Poznaņā, Polijā, pētniekiem latgaliešu valodas apguves materiālu sagatavošanā.

Gadu gaitā, mainoties biedrības aktivitāšu mērķauditorijai, ticis mainīts organizācijas nosaukums. Par izmaiņām biedrības valdes priekšsēdētāja Edīte Husare saka: “Laika gaitā mainījies ne vien gadu skaitlis kalendārā, bet arī pati biedrība, aktivitātes un biedru intereses. Ja savulaik biedrība apvienoja no Latgales nākošos studentus, piedāvājot dažādas aktivitātes un pasākumus, tad šobrīd biedrības darbs un intereses ir vairāk vērstas uz latgaliskās kultūras kopējo virzību, īstenojot izdevējdarbības, portāla lakuga.lv uzturēšanas un latgaliešu rakstu valodas veicināšanas projektus. Tāpēc līdzšinējais nosaukums “Latgolys Studentu centrs” vairāk nešķita atbilstošs esošajai situācijai, un pieņēmām lēmumu turpmāk kā organizācijas oficiālo nosaukumu izmantot līdz tam lietoto un atpazīstamību ieguvušo biedrības abreviatūru “LgSC”.”

Biedrības “LgSC” aktivitātēm līdzi var sekot tās mājaslapā lgsc.lv, kā arī sociālo mediju kontos facebook.com/lgsc.lv, twitter.com/LgSC un instagram.com/voluuda.

Informāciju sagatavoja: Biedrības “LgSC” projektu vadītāja Vineta Vilcāne, lgsc@lgsc.lv, 26149207, lgsc.lv