Video tiešraidē informēs par skolēnu sasniegumu vērtēšanu attālinātās mācībās

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Skola2030, ir izstrādājis vadlīnijas skolēnu mācību snieguma vērtēšanai attālinātām mācībām.

Vadlīnijas mācību snieguma vērtēšanai attālinātām mācībām.

Vērtēšanas vadlīnijas ietver būtiskus ieteikumus skolām un skolotājiem sekmīga mācību gada noslēgumam, ņemot vērā attālināto mācīšanos, kas tiek īstenota ārkārtējās situācijas laikā. Tās izmantojamas kopā ar VISC un Skola2030 jau agrāk piedāvātajām vadlīnijām attālināto mācību īstenošanai, kas pieejamas šeit.

Vērtēšanas vadlīnijās ietverta informācija par atlikušā mācību laika sasniedzamajiem rezultātiem, atgriezeniskās saites nodrošināšanu vēl pirms mācību noslēguma vērtēšanas darbu īstenošanas. Vadlīnijās ietverti aspekti, kas saistīti ar dažādu skolēniem pieejamo palīglīdzekļu un nestandarta risinājumu izmantošanu, atbilstoši esošajai situācijai, kā arī ieteikumi uzdevumu veikšanas prasību izskaidrošanai, uzdevumu izpildei, refleksijas nodrošināšanai un sabalansētam ikdienas vērtējuma svaram ar noslēguma vērtēšanas darbu svaru moduļa/semestra/gada vērtējuma izlikšanā.

Aicinām šodien, 2020. gada 14. aprīlī, video tiešraidē attālināti noskatīties vērtēšanas vadlīnijās ietvertos ieteikumus, kā arī saņemt jaunāko informāciju par plāniem attiecībā uz šī gada valsts pārbaudes darbiem. Par tiem pastāstīs Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta vadītājs Juris Zīvarts un Skola2030 vecākais eksperts Pāvels Pestovs: