Veiksmīgi norisinājās LAT-RUS projekta Pure Water organizētās pirmās divas apmācību dienas

Veiksmīgi norisinājās LAT-RUS projekta Pure Water organizētās pirmās divas apmācību dienas, 12.-13.augustā Daugavpilī, kurās piedalījās pašvaldību kapitālsabiedrību darbinieki un ūdenssaimniecību objektu uzturētāji un apsaimniekotāji no Latgales reģiona.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Pirmajā apmācību dienā tika skatītas aktuālās tēmas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā, kurās plaši tika skaidrots par hidrantiem, aizbīdņu pārbaudes iekārtu, EN1717 iekārtām, kvalitatīvu ūdens garantiju, minēti sezonāli  lietotu ēku pieslēgumu piemēri. Otrajā apmācību dienā dalībnieki tika informēti par patēriņa datu savākšanas un tālāknodošanas sistēmām (izmantojot M-Bus/Mod-Bus/pulss izejas no skaitītājiem, izmantojot bezvadu (RF) sistēmas, datu savāksānas sistēmas „Wallk-By”  vai „’Drive –By”’, stacionārās sistēmas (RF)  un  GPR, LORA, IoT un citas) un minēti labās prakses piemēri. Plaši tika skatīts jautājums par zudumu noteikšanas metodēm un aprīkojumiem, minot procesa organizācijas piemērus, sistēmas noplūdes noteikšanas veidu, izmantojot plūsmas mērītājus, kuri pieslēgti pie SCADA sistēmas. Dienas noslēgumā dalībnieki devās uz SIA “Daugavpils ūdens” iekārtu un sistēmu apskati objektā. Abās pasākuma dienās dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās un dalījās pieredzē.

Pasākumu organizēja Latgales plānošanas reģions, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” ietvaros Nr. LV-RU-003, akronīms Pure Water.

Apmācības turpināsies 19.-20.augustā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 121b (Latgales mācību centra telpās).  Pasākuma noslēguma dienā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par apmācību kursa noklausīšanos.

Informāciju sagatavoja: Natālija Kurakina, Latgales plānošanas reģiona projekta Pure Water vadītāja