Valsts prezidents Egils Levits apmeklē “Kolnasātu”

25. septembrī F. Trasuna muzejā “Kolnasāta” valdīja liela rosība. Pirmo reizi muzeja pastāvēšanas laikā gatavojāmies Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita apmeklējumam.

 Valsts prezidents Egils Levits 25. septembrī apmeklējot Rēzekni un piedaloties diskusijā par latviešu vēsturiskajām zemēm,  tiekoties un pārrunājot ar Rēzeknes un novada skolu vadītājiem kompetencēs balstītās izglītības  programmas “Skola 2030”, interešu izglītības un skolu reformas jautājumus, apmeklējot  “Ausmeņa kebabu” un pārrunājot uzņēmējdarbības jautājumus, izrādīja interesi par kultūrvēsturisko mantojumu un izvēlējās apmeklēt izcilā latgalieša – garīdznieka, politiķa kultūras un sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna muzeju “Kolnasāta”, kas ir vienīgais muzejs, kurš veltīts katoļu priesterim un ir ierīkots viņa dzimtajās mājās Sakstagala pagasta Kolnasātā.

Vizītes laikā prezidents iepazinās ar Latgales lauku sētu, teritoriju un F. Trasunam veltīto ekspozīciju. Iepazina F. Trasuna sarežīto dzīves gājumu un devumu Latgalei un Latvijai. Egils Levits  atzina, ka “F. Trasuns bija apdāvināts cilvēks, kurš darbojās savas valsts un tautas labā”. Novērtēja F. Trasuna nozīmīgumu Latgales un Latvijas vēstures kontekstā, “…F. Trasuns – izcils Latgales un Latvijas sabiedriskais darbinieks, politikas un kultūras darbinieks, bez kura aktīvas un mērķtiecīgas darbības 1917. gadā Latgales kongresā nebūtu mūsdienu Latvijas” atzina Egils Levits.

 

Inta Deksne, Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktores p.i.

Foto: Ilmārs Znotiņš , Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta apmeklējums fotomirkļos.

“Kolnasāta” – vienīgais priesterim veltītais muzejs Latvijā. Ierīkots garīdznieka, politiķa, literāta, kultūras un sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna dzimtajās mājās Rēzeknes novadā. Kopš 1992. gada Franča Trasuna dzimtajās mājās atvērts muzejs, kurā ikvienam iespēja iepazīties ar Latvijas 20. gs. sākuma dižgara, atmodas celmlauža Franča Trasuna (1864-1926) dzīves gājumu un 20.gs. Latgales zemnieku sētas kultūrvidi – dzīvojamo māju, mūra kūti, pirti, klēti, ābeļdārzu, liepu aleju, krucifiksu un aku.

Vairāk informācijas par muzeju iespējams izlasīt: www.rezeknesnovads.lv