Valsts pierobežas joslā nepieciešama speciāla caurlaide, atgādina robežsardze

Pieaugot valsts robežas, pierobežas joslas un pierobežas režīma pārkāpumu skaitam uz ārējām robežām, Valsts robežsardze atgādina, ka, lai uzturētos pierobežas joslā, personām no 15 gadu vecuma ir nepieciešama robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide.

Šogad konstatēti jau 464 valsts robežas, pierobežas joslas un pierobežas režīma pārkāpēji, tostarp 233 personas bez speciālām caurlaidēm, savukārt pērn visa gada garumā konstatēti 426 valsts robežas, pierobežas joslas un pierobežas režīma pārkāpēji, tostarp 176 personas bez speciālām caurlaidēm.

Robežsardze atgādina, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem gar ārējo Latvijas sauszemes robežu ir noteikta ne vairāk kā divus kilometrus plata pierobežas josla. Lai uzturētos pierobežas joslā gar Latvijas – Krievijas valsts robežu un Latvijas – Baltkrievijas valsts robežu, personām no 15 gadu vecuma ir nepieciešama Valsts robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide.

Caurlaides var nedrukāt un nenēsāt līdzi, jo Valsts robežsardzes amatpersonas tās esamību var pārbaudīt savā datubāzē. Šajā gadījumā personai gan jārēķinās ar to, ka viņa var tikt aizkavēta līdz brīdim, kamēr robežsargs datu bāzē veiks pārbaudi par caurlaides izsniegšanas faktu.

Valsts robežsardze speciālās caurlaides aicina pieprasīt un saņemt elektroniski izmantojot e-pakalpojumu vienotajā pakalpojumu portālā “Latvija.lv”.

Tāpat Valsts robežsardze atgādina, ka personai, uzturoties pierobežā, ir pienākums glabāt pie sevis un pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma uzrādīt dokumentu, kas apliecina personas identitāti un tiesības uzturēties Latvijā.

Latvijas Republikas valsts robežas likums nosaka, ka par valsts robežas, valsts robežas joslas, pierobežas joslas, pierobežas vai robežšķērsošanas vietas režīma pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt naudas soda vienībām.