Darbs un karjera Latvijā IT un finanšu jomā

28. oktobrī no plkst.11.00 līdz plkst.15:00 tiešsaistes pasākuma laikā “Darbs un karjera Latvijā” bija iespēja tikties ar Latvijas darba devējiem un pārrunāt darba iespējas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā, noklausīties prezentācijas un saņemt ekspertu konsultācijas par darba un biznesa iespējām Latvijā, darba tiesību, sociālās drošības, nodokļu un citiem jautājumiem.

‘’Darbs un karjera Latvijā’’ ir starptautisks pasākums, kurā piedalās darba devēji no visas Latvijas, tādējādi vakances platformā tiek publicētas latviešu un angļu valodā. Piedaloties Eiropas tiešsaistes darba dienā „Darbs un karjera Latvijā 2020”, gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem bija lieliska iespēja atrast vēlamo darba vietu, atrodoties mājās un netērējot laika un finanšu resursus.

📌Pasākumu “Darbs un karjera Latvijā” 28. oktobrī klātienē vēroja 38.1 tūkstotis skatītāju.

📌 Tiešsaistes darba dienai reģistrējās 808 darba meklētāji no Latvijas, Portugāles, Itālijas, Spānijas, Francijas u.c. ES/EEZ valstīm.

📌Darba devēji pieteica 325 brīvas darba vietas un saņēma vairāk kā 230 pieteikumi no potenciālajiem darbiniekiem.

Pasākumu „Darbs un karjera Latvijā” rīkoja Nodarbinātības valsts aģentūra un Eiropas Nodarbinātības dienestu un partneru tīkls (EURES) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Valsts darba inspekciju, “Tele2” sociālo kustību “Latvija strādā” un projektu Your Move.

Pasākumam tika izveidots atsevišķs interneta TV kanāls, kurā pasākuma laikā tika demonstrētas darba devēju, valsts iestāžu pārstāvju prezentācijas un video. Caur Skype aplikāciju varēja piedalīties tiešsaistes darba intervijās.Pasākumu dienā tiešsaistē piedalījās konsultanti EURES jautājumos, kuri sniedza atbildes jautājumiem.

Latgales plānošanas reģions jau otru gadu piedalās tiešsaistes pasākumos “Darbs un karjera Latvijā”, uzņēmumu pārstāv remigrācijas koordinatore, kas ikdienā strādā ar emigrantiem un remigrantiem, sniedzot informāciju par darba un dzīves apstākļiem Latvijā.

ab156fe8-c7ef-4b38-a7f6-cd2d45c2c5f2Astrīda Leščinska atzīst: “Šī ir lieliska platforma, kur popularizēt savu darbību, veidot sadarbības tīklu, iegūt jaunus saziņas tiltus. Man kā remigrācijas koordinatorei ir svarīga sadarbība ar NVA un EURES konsultantiem, jo klientu apkalpošanai izmantoju viņu sniegto informāciju. Tieku aicināta uz NVA un EURES  rīkotajiem semināriem uzņēmējiem, šogad piedalījos Balvos un Ludzā. Mēs strādājam kopīga mērķa labad – uz Latvijas izaugsmi, cilvēku atgriešanu un integrēšanu Latvijā. Bieži vien ģimenēs otrās pusītes ir Eiropas Savienības pilsoņi vai 3.valstu pilsoņi, tāpēc ir svarīgi runāt par iespējām dzīvot un strādāt Latvijā!”