Uzsākta iesniegumu pieņemšana viesnīcu atbalsta programmā

No 4. decembra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk iesniegumu pieņemšanu valsts atbalsta programmā “Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai”.

Uz atbalstu šajā programmā var pieteikties uzņēmumi:

 • kuru apgrozījums vienā mēnesī laika posmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājies par 30%, kā arī,
 • kuru 2020. gada marta vai aprīļa apgrozījums, salīdzinot ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, ir samazinājies par 30%.

Atbalsta programma paredz, ka viesnīcas varēs saņemt atbalstu operacionālo izmaksu segšanā – 4 eiro apmērā par kvadrātmetru un līdzekļus drīkstēs izlietot komunālo pakalpojumu, nekustamā īpašuma nomas un tamlīdzīgas saimnieciskās darbības izdevumiem.

Atbilstoši apstiprinātajiem noteikumiem, operacionālo izmaksu atbalstam kvalificēsies tie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri līdz 2020. gada 1. martam savu darbības veidu ir reģistrējuši ar NACE kodu: 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās.

Jāuzsver, ka uz atbalstu operacionālo izmaksu segšanai var pieteikties arī tās viesnīcas, kuras jau saņēma atbalstu darbinieku atalgojumam pirmajā pieteikšanās kārtā, tomēr jārēķinās, ka joprojām spēkā ir maksimālais atbalsta apjoms. Vienam iesniedzējām (kopā ar saistītajiem uzņēmumiem) atbalsts nedrīkst pārsniegt 800 tūkstošus eiro, summējot atbalstu darbinieku atalgojumam un operacionālo izmaksu segšanai.

Atbalstam darbinieku atalgojumam 30% apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām varēs pieteikties arī tie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbalstam nepieteicās vai nekvalificējās sākotnēji.

Šie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbilst zemāk uzskaitītajiem NACE kodiem varēs pieteikties uz atbalstu darbinieku atalgojuma segšanai, ja šādu iespēju nav izmantojuši līdz 30. septembrim:

 • 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās;
 • 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība;
 • 55.90 Pārējo apmešanās vietu darbība;
 • 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi;
 • 56.21 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma;
 • 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi;
 • 56.30 Bāru darbība;
 • 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings;
 • 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
 • 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi;
 • 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi;
 • 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības;
 • 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi;
 • 90.04 Kultūras iestāžu darbība;
 • 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība;
 • 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība.

Ja saimnieciskās darbības veicējs iesniedz nākamo pieteikumu pēc tam, kad iepriekšējais pieteikums ir apstiprināts, var atkārtoti nesniegt informāciju, kas nav mainījusies un jau ir LIAA rīcībā. Šādā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz apliecinājumu, ka iepriekš iesniegtā informācija ir aktuāla, lai LIAA varētu pārliecināties, ka saimnieciskās darbības veicējs atbilst noteikumu prasībām.

Programmas kopējais finansējums ir 4 746 290 eiro. Prognozējams, ka uz atbalstu operacionālo izmaksu segšanai varētu pieteikties aptuveni 200 viesnīcas. Atbalstam uzņēmumi var pieteikties no 2020.gada 4. līdz 18. decembrim, iesniedzot LIAA pieteikumu, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz pasts@liaa.gov.lv vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Detalizētāka informācija par pieteikšanos atbalsta programmai pieejama šeit: www.liaa.gov.lv/lv/covid19/atbalsts-turisma-uznemumiem-krizes-seku-parvaresanai

Pēc iesnieguma saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, aptuveni mēneša laikā pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu darba dienu laikā izmaksās atbalstu uz uzņēmuma norādīto kontu. Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs savā tīmekļvietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam.

Papildus informāciju par šo programmu var iegūt pa LIAA uzņēmēju atbalsta tālruni 68803505, rakstot uz e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv.

LIAA veiks arī kontroles pasākumus, lai uzraudzītu finansējuma izlietojumu. Ja saņemtais operacionālo izmaksu atbalsts netiks izlietots operacionālo izmaksu segšanai vai atbalsts darbinieku algām netiks izlietots darbinieku algām līdz 2021. gada 30. jūnijam, tad līdz 2021. gada 15. jūlijam tas pilnībā vai daļēji būs jāatmaksā.

Vairāk informācijas: Jānis Kovaļevskis, LIAA Komunikācijas un informācijas departaments, Sabiedrisko attiecību speciālists, +371 67039405; +371 29725674;  janis.kovalevskis@liaa.gov.lv