Uzņēmumiem ir iespēja attīstīt, paplašināt vai uzlabot savu starptautisko biznesu

Pilotprojekts Ready2Net veicina tīklošanos starp Eiropas MVU uzņēmumiem, kuri vēlas attīstīt, paplašināt vai uzlabot savu starptautisko biznesu un izveidojot tīklus, kas sekmē MVU spēju izmantot eksporta tirgu iespējas.

Ready2Net ir izsludinājis projektu konkursus starptautiskai sadarbībai: individuālie pieteikumi iesniedzami līdz 2020. gada 19. februārim, bet tīklu pieteikumi līdz 2020. gada 29. februārim.

Projektu pieteikumu iesniegšana:
www.ready2net.eu/new-call-for-applicants-individual-applications-by-19th-february-2020-and-networks-applications-by-february-29th-2020/

Vairāk informācijas par Ready2Net: www.ready2net.eu/ready2net/