Ūdens ir visur un tā ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa!

Latgales plānošanas reģions Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem” (Pure Water) ietvaros ir izstrādājis izzinošu video par ūdeni.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Lai paaugstinātu iedzīvotāju izpratnes veicināšanu par ūdens resursiem un to nozīmi cilvēku dzīvē projekta Pure Water ietvaros tika izstrādāts video rullītis par ūdeni.

Kā skaidro ūdens ražotāja pārstāvis Gunārs Spradzenko, kas apgādā Rēzeknes pilsētas iedzīvotājus ar ūdeni: “Ūdens no krāna ir dzeramais produkts. Mūsu iedzīvotājiem, ūdens patērētājiem, būtu ļoti pareizi lietot ūdeni no krāna.”

Uz Oskara Bērziņa jautājumu- “Kas ir ūdens?” Priesteris Juris Skutels atbild: “Ūdens ir Dieva radīta lieta, kas ir ļoti nepieciešama, lai izdzīvotu, dzīvotu un būt laimīgs.“ Savukārt pirtniece Gita Usāne atzīst: “Mēs mazgājam miesu, lai kļūti tīri. Tā pat es teiktu, ka tā dvēselīte pirtī mazgājas balta caur ūdentiņu. Ūdenī mēs ieliekam savas labās domas, vēlējumus sev.”

“Ūdens ir dzīvības sākums,”  secina Oskars Bērziņš. “Dzersim tīru ūdeni un dzīvosim veseli!”

Latgales plānošanas reģions pateicas visiem dalībniekiem, kas iesaistījās video sižeta tapšanā- Oskars Bērziņš, Gunārs Spradzenko (SIA “Rēzeknes ūdens”),  Juris Skutels,  Gita Usāne (“Latiņi”, Sutru pagasts, Līvānu novads), SIA  “Postā  Salabos”.

Ieskaties un izzini par ūdeni kopā ar Oskaru Bērziņu.