Turpinās darbs pie Daugavpils lidlauka tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes

Turpinās darbs pie Daugavpils lidlauka tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes11. augustā Daugavpils pilsētas domē norisinājās projekta „Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai Daugavpils novada Locikos” uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils novada domes vadība, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, Daugavpils Universitātes un projekta izstrādātāja pārstāvji.

Konkursa rezultātā Daugavpils pašvaldība ir noslēgusi ar  SIA „Ardenis” līgumu par objekta Locikos ģeoloģisko apsekošanu un pirmsprojekta izpēti. Tikšanās sākumā uzņēmuma pārstāvji, kas ir aviācijas nozares, būvniecības, infrastruktūras plānošanas eksperti, iepazīstināja klātesošos ar savu redzējumu par objekta un teritorijas attīstības stratēģiju, iespējamiem telpiskiem risinājumiem, finansējuma piesaistes avotiem un daudziem citiem jautājumiem. Bija piedāvāti vairāki tehniskie risinājumi, kas paredz industriālās zonas un valsts līmeņa zinātnes parka izveidi.

Šī vērienīgā projekta īstenošanai nepieciešams vairāku iesaistīto pušu saliedēts darbs. Daugavpils novada domes vadība ideju atbalsta, arī Latgales plānošanas reģions objektu pozicionē kā stratēģiski svarīgu reģiona attīstībai. Lidostas darbības nodrošināšanai ļoti svarīga ir arī kvalificēta darbaspēka esamība, tāpēc Daugavpils Universitātes pārstāvji sniedza savu redzējumu par speciālistu sagatavošanas iespējām.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis un priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska atzinīgi novērtēja darbu, ko eksperti ir paveikuši, gatavojoties pirmajai sanāksmei, un pauda cerību, ka kopīgiem spēkiem izdosies īstenot šo projektu, kas ir svarīgs reģiona un tā iedzīvotāju labklājībai.

„Šī bija pirmā darba apspriede, kurā bija piedāvāta koncepcija, kas ir būtiski plašāka, nekā mēs skatījām lidlauku līdz šim. Ir arī strukturālas izmaiņas. Bet tās ir interesantas un ļauj paskatīties uz šo objektu daudz plašāk arī ekonomiskajā aspektā un  piesaistīt finanšu līdzekļus ne vien lidlauka, bet arī uzņēmējdarbības attīstībai. Manuprāt, šāda pieeja ir ļoti laba un atbalstāma. Tas ir reģionālas nozīmes projekts, bez kura reģiona attīstībai nav perspektīvas. Līdz ar to celsim to nacionālajā līmenī, un es domāju, ka mēs saņemsim sapratni un atbalstu no visām iesaistītajām struktūrām”, norādīja Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Lāčplēsis.

Darbs pie projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes turpinās, ņemot vērā pirmās sanāksmes laikā paustos viedokļus un aktualizētos jautājumus.

Savu viedokli par lidostas nepieciešamību Latgalē un darba gaitu Latgales plānošanas reģionam sniedz 13. Saeimas deputāts, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju vadītājs Mārtiņš Bondars un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis: