Trešais treniņu cikls jauniešiem kopā ar Mārtiņu Aleksandroviču

2019.gada 14. un 15.janvārī Rugāju, Balvu, Baltinavas un Ludzas novados norisināsies Latgales plānošanas reģiona īstenotā projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros organizētie kopīgie treniņi ar lokālā, reģionālā vai Latvijā zināmiem, iedvesmojošiem un aktīviem cilvēkiem, sportistiem un treneriem.

Šoreiz uz šiem pasākumiem ir uzaicināts Mārtiņš Aleksandrovičs – divkārtējs čempions MX1 klasē, ir FMX pilots, kas piedalījies šovos visā pasaulē. Šobrīd M.Aleksandrovičs ir LMT Autosporta Akadēmijas mentors un skolu kartinga kausa vadītājs. M.Aleksandrovičs stāstīs jauniešiem, kāpēc ir pievērsies tieši motokrosam savulaik, kāpēc šobrīd vēl arvien ir aktīvs ikdienā, kā arī izaicinās jauniešus izmēģināt savas spējas sporta zālē.

Sadarbībā ar “Iedvesmas” komandu, Rugāju novada vidusskolu, Balvu Valsts ģimnāziju, Baltinavas vidusskolu un Ludzas pilsētas ģimnāziju, divās dienās tiks organizēti 8 pasākumi ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu reģiona bērnu un jauniešu vidū. Līdz projekta noslēgumam tiks organizēti vēl 24 pasākumi 4 Latgales reģiona pašvaldībās, kas ir iesaistītas šī projekta īstenošanā, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs tiek plānots iesaistīt ap 960 bērniem un jauniešiem.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 Pasākumā var tikt fotografēts/filmēts ar mērķi nodrošināt projekta LLI-402 “risk-free” publicitāti!