Treniņu cikls jauniešiem ar Andžeju Ļebedevu

2020.gada 3. un 4. februārī Latgales plānošanas reģions aicina apmeklēt projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros organizēto kopīgo treniņu ar spīdvejistu Andžeju Ļebedevu Daugavpils Valsts ģimnāzijā un Biķernieku pamatskolā, Daugavpils novadā.

Daugavpilietis Andžejs Ļebedevs ir viens no vadošajiem Latvijas spīdvejistiem. Sportists guvis godalgas junioru līgā Eiropas čempionātā, 2017. gadā ieguva zelta medaļu Eiropas spīdveja čempionātā un šogad jau trešo gadu pēc kārtas kļuvis par Zviedrijas spīdveja čempionu. A. Ļebedevs uzsver, ka svarīga ir pašpārliecinātība, un, stāstot par savu pieredzi, viņš vēlas mudināt bērnus un jauniešus ticēt sev un saviem spēkiem.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar “Iedvesmas” komandu, Daugavpils Valsts ģimnāziju un Biķernieku pamatskolu organizē pasākumus reģiona bērniem un jauniešiem ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Projekta ietvaros noritējuši vairāk nekā 45 pasākumi, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs kopumā iesaistīti vairāk nekā 900 reģiona bērni un jaunieši.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pasākumā var tikt fotografēts/filmēts ar mērķi nodrošināt projekta LLI-402 “risk-free” publicitāti!