Treniņu cikls jauniešiem ar Anastasiju Grigorjevu

2020.gada 3. februārī Latgales plānošanas reģions aicina apmeklēt projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros organizēto kopīgo treniņu ar sportisti Anastasiju Grigorjevu Daugavpils Vienības pamatskolā!

Daugavpilī dzimusī Anastasija Grigorjeva ir godalgota Latvijas brīvā stila cīkstone, trīskārtēja Eiropas čempione, piedalījusies Olimpiskajās spēlēs un 2013. un 2014. gadā atzīta par gada labāko sportisti Latvijā. Cīkstone uzskata, ka sportā būtiskākais ir ne tikai talants, bet arī bērnībā norūdītais raksturs un darba spējas, un tieši šādu vēstījumu A. Grigorjeva vēlas nodot bērniem un jauniešiem.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar “Iedvesmas” komandu un Daugavpils Vienības pamatskolu organizē pasākumus reģiona bērniem un jauniešiem ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Projekta ietvaros noritējuši vairāk nekā 45 pasākumi, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs kopumā iesaistīti vairāk nekā 900 reģiona bērni un jaunieši.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pasākumā var tikt fotografēts/filmēts ar mērķi nodrošināt projekta LLI-402 “risk-free” publicitāti!