TLMS “Latgale” keramikas izstāde Daugavpilī

Svinot Daugavpils vārda simtgadi un pilsētas 745 gadu jubileju, Daugavpils Māla mākslas centrs sagatavojis īpašu izstādi, kurā apkopoti Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” keramiķu darbi.

Podniecība ir viena no senākajām tautas mākslas izpausmēm. Latgalē to saglabā, un mūsdienu kultūrvidē podniecības tradīcijas attīsta vairākas keramiķu apvienības, tostarp arī Tautas lietišķās mākslas studija “Latgale”. Šogad studija atzīmē savu 40. pastāvēšanas gadadienu. Šo gadu laikā studijas dalībnieku sastāvs ir mainījies, tomēr mīlestība pret mālu un mākslu nav zudusi. Daugavpils Māla mākslas centrā ikdienā darbojas vairāk nekā 10 Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” keramiķi, kuru darbi iekļauti virtuālajā izstādē.

Izstādes video:

Informācija krievu valodā:

Выставка керамики СНПИ «Латгале»

Отмечая 100-летие имени Даугавпилса и 745-летие города, Даугавпилсский центр гончарного искусства подготовил специальную выставку, в которой обобщены работы гончаров студии народного прикладного искусства «Латгале».

Керамика – одно из древнейших проявлений народного творчества. В Латгалии его тщательно сохраняют, и в современной культурной среде гончарные традиции поддерживают несколько керамических объединений, в том числе студия народно-прикладного искусства “Латгале”. В этом году студия отмечает свое 40-летие. Состав студии с годами менялся, но любовь к глине и искусству не исчезла. В Даугавпилсском центре гончарного искусства работают более 10 мастеров керамики из студии народно-прикладного искусства “Латгале”, чьи работы включены в выртуальную выставку.

Gunta Ločmele, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja, komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste, gunta.locmele@daugavpils.lv, tālr.: 20203713, 26114003, www.dnmm.lv