LPR piedalās tiešsaistes diskusijā – Kā padarīt jauniešu balsis dzirdamas?

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas jaunatnes padomi 12. novembrī aicināja Latgales reģiona jauniešus un darba ar jaunatni veicējus piedalīties tiešsaistes diskusijā “Kā padarīt jauniešu balsis dzirdamas?”, kas ir daļa no Eiropas Jaunatnes dialoga – procesa, kas veicina jauniešu līdzdalību un sekmē diskusijas par jautājumiem, kas ir aktuāli jauniešiem un ietekmē viņu nākotni.

Diskusijas laikā tās dalībnieki kopā meklēja atbildes uz jautājumiem par to, kā var sekmēt lielāku jauniešu ietekmi un iesaisti politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesos.

Par Latgalē notiekošo darbu ar jauniešiem informēja Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis.
“Sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru” Latgales plānošanas reģions pēdējos 3 gadus īpaši aktīvi līdzdarbojas lokālajā jaunatnes politikas veidošanā. Piemēram, pulcējot 416 dalībniekus, 2019. gadā Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā, Ludzā un Daugavpilī tika aizvadītas diskusijas “Kafija ar politiķiem”, kuru laikā jauniešiem bija iespēja ne tikai komunicēt ar sava un apkārtējo pašvaldību priekšsēdētājiem un deputātiem, Saeimas deputātiem un ministriem, bet arī savstarpējās diskusijās radīt 68 rekomendācijas darbam ar jaunatni. Šīs Latgales jauniešu radītās rekomendācijas ir vērtīgas, tās savā darbā iezmanto gan Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un jaunatnes jomas organizācijas, kā arī tās šobrīd tiek iestrādātas topošajā Latgales attīstības programmā 2021.-2027. gadam. Pēdējos trīs gadus LPR ir aktīvi līdzdarbojies ikgadējo jaunatnes forumu orrganizēšanā. Šogad, 21. februārī, Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika LLPR, biedrības DNVOAC sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienības pamatskolu rīkotais Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums, kurā piedalījās 18 pašvaldību 57 Latgales izglītības iestādes (33 Latgales reģiona vidusskolas, 13 pamatskolas, 7 valsts ģimnāzijas, kā arī koledžas, tehnikumi un jaunatnes nevalstiskās organizācijas)” tiešsaistes dalībniekus informēja O. Zuģickis.
Latgales skolēnu pašpārvalžu forums

Diskusijas rezultāti tiks izmantoti Latvijas jaunatnes politikas plānošanā, kā arī tiks iekļauti Eiropas Jaunatnes dialoga Latvijas ziņojumā, kas kopā ar citu Eiropas Savienības valstu ziņojumiem būs iesniegts Eiropas Savienības Padomē.

Pasākums notiek Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ lidzfinansētā projekta “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.
Papildus informācija par aktivitāti: projekta koordinatore Mariju Vlasenko: marija.vlasenko@izm.gov.lv

Informāciju sagatavoja: Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis.