Tiek atlikts pieredzes apmaiņas brauciens projekta Pure Water ietvaros

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid‑19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz LR Ministru kabineta izsludināto ārkārtējo situāciju valstī ar mērķi ierobežot Covid- 19 vīrusa izplatību  un to, ka šis lēmums ir spēkā no 2020. gada 13. marta  līdz 2020.gada 14. aprīlim, tiek atlikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Latgali Pleskavas apgabala pašvaldību ūdenssaimniecību pārstāvjiem, kas bija ieplānots 2020.gada 19. – 20. martā, projekta Pure Water aktivitātes “Kapacitātes stiprināšana un informētības uzlabošana” ietvaros.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā Pleskavas apgabala pašvaldību ūdenssaimniecību pārstāvjiem tiks organizētas tikšanās ar SIA “Daugavpils ūdens”, SIA “Rēzeknes ūdens” un Kārsavas novada pašvaldības pārstāvjiem, lai iepazītos ar pilsētu ūdens piegādes sistēmām, ūdensvadu un kanalizāciju tīkliem. Dalībnieki papildinās zināšanas un dalīsies ar labās prakses piemēriem ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas nozarē Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā.  Projekta aktivitāte tiks īstenota Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LV-RU-003 “Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water, ietvaros.

Projekta kopējais budžets ir 3 888 888, 89 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 3,5 milj. EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.