Šonedēļ Latgales TV tematiskie ziņu raidījumi būs veltīti tūrismam

9.jūlijā pl. 07:00 kanālā RīgaTV 24 raidījumā “Pieci novadi Latvijā”, kā arī Re:TV kanāla interaktīvajā apraidē pl. 18:15 raidījumā “Reģionālās televīzijas piedāvā”, bet virszemes apraidē pl. 18:30 raidījumā “Runā Latgale” būs skatāms trešais Latgales reģionālās televīzijas (turpmāk LRT) veidots tematisku ziņu radījums.

 Tas būs veltīts tūrismam un sižetu laikā tiks aplūkoti šādi temati:

  1. Apskates objekti dabā un tūristu būtiskākie pārkāpumi aizsargājamās dabas teritorijās.
  2. Jauniete Viļakas novadā izveido jaunu tūrisma objektu – attīsta glempingu.
  3. Lauku tūrisms Latgales reģionā.

            Savukārt nākamie tematiskie ziņu sižetu raidījumi un studijas ieraksti tiks veidoti par uzņēmējdarbību un kultūru.

            Nākamajā dienā pēc šo sižetu pārraides ik piektdienu tie tiks tulkoti krieviski un pārraidīti raidījuma “Runā Latgale” versijā krievu valodā Re:TV kanāla virszemes apraidē pl. 18:45. Savukārt, katras nedēļas nogalē gaidāms studijas ieraksts ar konkrētās nozares ekspertiem, ko varēs vērot kanālā RīgaTV 24 svētdienu rītos pl. 06:00 un pl. 08:30.

  1. jūlijā studijas ierakstā tiksimies ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktori Andu Zeizi.

Ikviens var uzdot viesiem sev interesējošos jautājumus iesūtot tos uz e-pastu lrt.zinas@inbox.lv, zvanot vai rakstot īsziņas, kā arī sazinoties What’s Up lietotnē t.nr. 26339536, gan arī uzrunājot LRT žurnālistes Ausmu Sprukti, Beatrisi Jakobsoni un Svetlanu Dudarenoku sociālo tīklu vietnē Facebook.com.

Visi ziņu sižeti, to tulkojumi krievu valodā un studijas ieraksti taps ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes atbalstu, kas gūts konkursā “Par satura veidošanu reģionālajos un vietējos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas raida mazākumtautību valodās”.

Pēc pārraides televīzijā visus izveidotos materiālus varēs atrast LRT mājas lapā www.lrtv.lv, kā arī sociālo tīklu vietnēs www.facebook.com/LatgalesRegionalaTV/, www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV un kanāla RīgaTV 24 platformā xtv.lv/, bet sižeti krievu valodā tiks ievietoti speciāli tiem paredzētā LRT sociālo tīklu vietnē: www.youtube.com/channel/UCGmAXYrwg2VNe2J_zLSXMPw.

Ausma Sprukte, LRT žurnāliste, e-pasts: a.sprukte@inbox.lv, t.nr. 22427748

Тематическая передачи этой недели посвящены туризму!

9 июля в 07:00 на канале RīgaTV 24 в программе “Пять регионов Латвии”, а также в интерактивном вещании канала Re:TV  в 18:15 в программе “Региональные телевидения предлагают” и наземном вещании в 18:30 в программе “Говорит Латгалия” смотрите trešo тематическую новостную передачу Латгальского регионального телевидения (ЛРТ).

 Передача будет посвящена туризму, в свою очередь в сюжетах будут рассмотрены следующие темы:

1.Природные достопримечательности и существенные нарушения на охраняемых природных территориях.

  1. Девушка из Виляки создала новый туристический объект – возможность глемпинга.
  2. Сельский туризм в Латгальском регионе.

Следующин тематические передачи и записи в студии будут посвящены предпринимательской деятельности и культуре.

           На следующий день после показа сюжетов они будут переведены на русский язык и показаны по пятницам в русской версии передачи “Говорит Латгалия” на канале Re:TV наземного вещания в 18:45. В свою очередь в конце каждой недели будет происходить запись в студии с экспертами конкретной отрасли, запись можно будет посмотреть на канале RīgaTV 24 утром в воскресенье в 06:00 и 08:30.

            12 июля в студийной записи встретимся с директором Латгальской региональной администрации Управления охраны природы Андой Зейзе.

           Каждому из них телезрители смогут задать интересующие их вопросы, прислав на электронную почту lrt.zinas@inbox.lv, позвонив и или прислав в сообщении, а также через WhatsApp по телефону 26339536, а также непосредственно обратившись к ЛРТ журналистам Аусме Спрукте, Беатрисе Якобсоне и Светлане Дудареноке в социальной сети Facebook.com.

      Все сюжеты их переводы на русский язык и шесть студийных записей будут созданы при финансовой поддержке Национального совета электронных СМИ, полученной в конкурсе “Создание содержания региональных и местных электронных средств массовой информации, а также электронных СМИ, которые вещают на языках нацменьшинств.

      После показа по телевидению все созданные материалы можно будет найти на домашней странице  www.lrtv.lv, а также в социальных сетях: www.facebook.com/LatgalesRegionalaTV/, www.youtube.com/user/LatgalesRegionalaTV и платформе канала RīgaTV 24 xtv.lv/, в свою очередь сюжеты на русском языке будут размещены в специальном разделе социальных сетей ЛРТ: www.youtube.com/channel/UCGmAXYrwg2VNe2J_zLSXMPw.

Aусма Спрукте, Журналист ЛРТ,  Э-почта: a.sprukte@inbox.lv, Ном.тел. 22427748