Šonedēļ Daugavpilī pulcēsies 33 prezidenti un 18 ministri

dvparty.uk

2020. gada 21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notiks Latgales plānošanas reģiona (LPR) un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienības pamatskolu rīkotais Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums.

Uz rīkotāju aicinājumu pieteikties pasākumam atsaukušies teju 60 Latgales izglītības iestāžu pārstāvji no 18 pašvaldībām. Forumā tiks pārstāvētas 33 Latgales reģiona vidusskolas, 13 pamatskolas, 7 valsts ģimnāzijas, kā arī koledžas, tehnikumi un jaunatnes nevalstiskās organizācijas.

Vairāk nekā 210 Foruma dalībnieku vidū ir 33 skolēnu pašpārvalžu prezidenti, 16 viceprezidenti, 18 ministri, kā arī teju 70 skolu direktori, to vietnieki, pedagogi un pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti. Jaunieši aktualizēs skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī mācīsies motivēt citus jauniešu darboties pašpārvaldēs.

Pasākuma laikā klātesošos uzrunās vairākas amatpersonas: Eiropas Parlamenta deputāti, ministri, pašvaldību un biedrību vadītāji u.c. sabiedrībā atpazīstami jaunatnes jomas speciālisti.

Foruma rīkotājs Oskars Zuģickis stāsta: “Jauniešiem esam sagādājuši ne tikai plašu saturisko programmu un iespēju atrast sev jaunus domu biedrus, bet arī sarūpējuši dažus pārsteigumus. Mums būs prieks uzrunāt tos Latgales jauniešus, kuriem ir vēlme “kāpt” un sasniegt jaunas virsotnes. Dzirdot citu stāstus, viņiem būs iespēja radīt savējos. Pasākuma gaitā jauniešiem būs iespēja no ekspertiem iegūt jaunas zināšanas, atrast jaunus draugus, strādāt grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem. Katrai foruma darba grupai būs sava tēma, ko moderēs Latvijā atpazīstami eksperti.”

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks norāda: “Esam lepni par Latgales jauniešiem, to iniciatīvām novados. Aizvien vairāk pašvaldību realizē projektus ne tikai izglītības iestāžu labiekārtošanai, bet arī jauniešu brīvā laika pavadīšanai, rod finansējumu savos budžetos jauniešu iniciatīvu atbalstam. Arī Plānošanas reģions pēdējo gadu laikā īpašu uzmanību pievērsis tieši jauniešiem, to izglītošanai. Pērn un aizpērn Latgales plānošanas reģiona administrācija sadarbībā ar DNVOAC rīkoja 7 reģionālās diskusijas (Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā, Ludzā un Daugavpilī), pulcējot 416 dalībniekus, tai skaitā, ministrus, pašvaldību un Saeimas deputātus. Pēc tām no jauniešiem saņēmām  68 Latgales reģiona jauniešu izstrādātas rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē, kas apkopotas 6 jomās. Forumā vēlamies popularizēt skolēnu pašpārvalžu darbības labāko pieredzi, kā arī apzināt problemātiskos aspektus un risināmos jautājumus darba pilnveidei. Uzsvars tiks likts arī uz turpmāko sadarbību starp novadu skolu pašpārvaldēm.”

Pasākuma rīkotāji pateicas Kultūras ministrijai, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā un Latgales plānošanas reģionam par finansiālo atbalstu.

Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists