Soma.lv atbalsts skolēniem un skolotājiem attālinātam mācību procesam

Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” izstrādātā digitālā mācību satura platformā ir pieejams plašs mācību resursu klāsts, lai atbalstītu skolotājus mācīt un skolēnus mācīties attālināti — jebkurā vietā un laikā. Nepieciešama tikai ierīce (viedtālrunis, dators, planšetdators vai TV) un interneta pieslēgums.

Soma.lv nodrošina pieeju visiem “Lielvārds” un sadarbības partneru mācību materiāliem no pirmsskolas līdz 12. klasei, kas attālinātā mācību procesā ļauj skolotājiem saišu veidā, izmantojot E-klase vai MyKoob skolvadības sistēmas, nodrošināt secīgu mācību vielas apguvi.

  • Sadaļā “Viedgrāmata” apkopoti interaktīvi mācību temati ar informatīviem un zinātniski precīziem video, izzinošām un dinamiskām ilustrācijām, pašpārbaudes jautājumiem un uzdevumiem, kas nodrošina iespēju ikvienam skolēnam saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti un sekot līdzi temata apguves izaugsmei. Turklāt jaunākie temati jau tiek gatavoti atbilstoši Skola2030 vadlīnijām un mācību programmām.
  • Sadaļā “Video” ir plašs informatīvu un zinātniski precīzu mācību video klāsts dabaszinībās un matemātikā
  • Sadaļā “E-grāmatas” ir pieejamas IZM apstiprinātas digitālās mācību grāmatas, uzdevumu krājumi un rokasgrāmatas no pirmsskolas līdz 12. klasei
  • Sadaļā “Drukājamās darba lapas” pieejamas visu poligrāfisko izdevumu darba lapas digitālā formātā ar iespēju neierobežoti izdrukāt
  • Sadaļā “Metodiskie līdzekļi” ir skolotāju grāmatas, stundu plāni un citu metodisko līdzekļu digitālās versijas
  • Sadaļā “ActivInspire interaktīvās darba lapas” ir pieejamas digitāli pildāmas interaktīvās darba lapas
Kā izmantot Soma.lv Viedgrāmatu

SOMA Klasei — iespēja skolotājam sekot līdzi skolēna rezultātiem

Lai realizētu skolotāja vadītu mācīšanos, esam izstrādājuši risinājumu “SOMA Klasei”, kas dod iespēju skolotājam, izmantojot E-klasi, nosūtīt savas klases skolēniem mācību materiālus un uzdevumus, kā arī nodrošina iespēju skolotājam tiešsaistē sekot līdzi, kā klases skolēni pilda uzdotos uzdevumus, kāds ir viņu zināšanu līmenis, kuram skolēnam ir nepieciešama papildu palīdzība vai kuram uzdot nākamās grūtības pakāpes uzdevumus.
SOMA Klasei ir risinājums, kas pieejams izglītības iestādēm, kuras izmanto skolvadības sistēmu E-klase, un šis risinājums ir jāpieslēdz atsevišķi.
Lai pieslēgtu šo iespēju izglītības iestādei ir jāsūta pieprasījums uz info@soma.lv.

Kā izmantot Soma.lv Klasei funkcionalitāti

Atbalsts izglītības iestādēm krīzes situācijā

Sakarā ar COVID-19 krīzi platformas Soma.lv pieejamība nedrīkst būt atkarīga no skolas un pašvaldības finansiālajām iespējām abonēt šo attālinātās mācīšanās funkcionalitāti, tāpēc aicinām skolas un pašvaldības, kurām nav Soma.lv funkcionalitāte, sazināties ar izglītības uzņēmums “Lielvārds”, lai uz ārkārtas stāvokļa laiku (līdz 14. aprīlim), kurā attālinātā mācīšanās ir obligāta, mēs varētu nodrošināt Soma.lv ikvienam Latvijas skolēnam bez maksas.

Esam pārliecināti, ka, izmantojot Soma.lv kopā ar efektīvu komunikāciju skolvadības sistēmās E-klase vai MyKoob, skolēni efektīvi turpinās mācīties mājās!

Izglītības uzņēmuma Lielvārds un mācību satura platformas Soma.lv komandas ir gatavas sniegt atbalstu Soma.lv lietošanā un konsultēt jautājumu gadījumā.

Ja ir jautājumi, aicinām Jūs apmeklēt vietni atbalsts.soma.lv vai rakstīt mums atbalsta čatā, vai zvanīt 67801787.