Foruma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī aktivizēt jauniešu iniciatīvu aktīvi darboties. Pasākuma gaitā jauniešiem bija iespēja strādāt grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem.

Foruma dalībnieki vēlas popularizēt skolēnu pašpārvalžu darbības labāko pieredzi, kā arī apzināt problemātiskos aspektus un risināmos jautājumus darba pilnveidei. Uzsvars tiks likts arī uz turpmāko sadarbību.

Rīt, 21. februārī Kārsavas vidusskolas un Malnavas koledžas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji dosies uz Daugavpili, kur notiks biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienības pamatskolu rīkotais Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums.