Sociālā darba speciālisti tiek aicināti uz tiešsaistes konferenci “Sociālā darba profesijas attīstība”

Šo piektdien, 2020. gada 30. oktobrī, projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros notiek tiešsaistes konference “Sociālā darba profesijas attīstība” sociālā darba speciālistiem. 

Lai vērotu konferenci, lūdzu spiediet uz saites: šeit.

Aicinām visus sociālo dienestu vadītājus, nevalstisko organizāciju un sociālo pakalpojumu vadītājus, kā arī sociālā darba studiju programmu vadītājus šo dienu uzskatīt, kā tālākizglītības iespēju un ļaut esošajiem un topošajiem sociālajiem darbiniekiem un citiem speciālistiem sekot līdzi konferencei sev ērtā vietā un veidā.

Vairāk informācijas Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās Facebook lapā.