Skolas reģionos saņem pirmos 1525 datorus attālināto mācību kvalitatīvai īstenošanai

Foto: Jānis Ozols

Lai uzlabotu tehnoloģisko nodrošinājumu skolās, tādējādi mazinot Covid-19 krīzes seku ietekmi uz izglītības nozari, un īstenotu attālināto mācību procesu, 2020. gada augustā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nāca klajā ar priekšlikumu par 3,97 miljonu eiro piešķiršanu portatīvo datoru iegādei, kuru atbalstīja arī valdība. Par šo summu ir iegādāti vairāk nekā 6200 portatīvie datori. Šodien pirmie 1525 datori klēpjdatori Acer TravelMate P2 jau saņemti, un tie ir ceļā uz skolām Latvijas reģionos. Vienas ierīces izmaksas ir 634 eiro.

“Šie ir jaudīgi portatīvie datori, kurus tuvākajās dienās vispirms saņems 12 pašvaldības, kurās šobrīd ir īpaši drošības pasākumi – Daugavpils, Aknīste, Krāslava u.c. Šos datorus varēs izmantot gan skolotāji, gan tos varēs izsniegt līdzi skolēniem attālinātā mācību procesa veikšanai,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš.

Līdz gada beigām IZM plāno pabeigt portatīvo datoru iegādi. Viedierīces tiks nogādātas pašvaldībām, kuras atbilstoši proporcionālam sadalījumam tos nodos vairāk nekā 400 skolām. Investīcijām mūsdienīgā izglītības sistēmā jābūt vienai no valsts galvenajām prioritātēm. Šo nepieciešamību vēl vairāk apliecināja Covid-19 pandēmijas rosinātās attālinātās mācības. Ministrija turpina darbu arī pie citiem risinājumiem, kas sekmēs izglītības iestāžu iespējas nodrošināt kvalitatīvu, personalizētu izglītību.

Skolas viedierīces varēs izmantot gan ikdienas mācību procesa modernizēšanai, gan attālināto mācību procesa nodrošināšanai, primāri tās piešķirot skolēniem no daudzbērnu un sociāli mazaizsargātām ģimenēm. Tā kā 2020. gadā ir uzsākta pilnveidotā mācību satura īstenošana pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, lai sasniegtu valsts izglītības standartos noteiktos mērķus, izglītības iestādēm jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem resursiem mūsdienīgam mācību procesam, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu.

Datori tiks piešķirti pašvaldību dibinātajām vispārējās izglītības (izņemot neklātienes, vakara, sociālās korekcijas iestādes un iestādes, kas saņēma ES fondu atbalstu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros) un speciālās izglītības iestādēm. Katrai iestādei paredzētā portatīvo datoru skaita noteikšanā ņemts vērā izglītības iestādē esošais izglītojamo skaits 2020.gada 1.septembrī 7.- 12. klašu grupā. Plānots, ka lielākajām izglītības iestādēm tiks piešķirti aptuveni 30 datori katrai.