Sestais treniņu cikls jauniešiem ar Sergeju Maksimovu

2020.gada 29.janvārī Latgales plānošanas reģions aicina apmeklēt projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros organizēto kopīgo treniņu ar Viļakas novada domes priekšsēdētāju un sportiska un veselīga dzīvesveida aktīvistu  Sergeju Maksimovu un viņa sievu Žannu Maksimovu.

Kā atzīst S.Maksimovs: “Veselā garā – vesela miesa! Ja mēs vēlamies dzīvot piesātinātu un jēgpilnu dzīvi, tad fiziskai slodzei tajā ir svarīgākā loma.” Sergejs un Žanna Maksimovi dalīsies savā pieredzē, kāpēc ir pievērsušies aktīvam dzīvesveidam, trenējoties un skrienot maratonus, kas uz to pamudināja, stāstīs par to, cik nozīmīgs ir tuvu cilvēku atbalsts aktīva dzīvesveida uzturēšanā, kā arī kopā ar skolēniem veiks dažādus vingrinājumus vispārējai fiziskai attīstībai.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar “Iedvesmas” komandu un Viļakas Valsts ģimnāziju organizēs 2 pasākumus ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu reģiona bērnu un jauniešu vidū. Līdz projekta noslēgumam tiks organizēti vēl 8 pasākumi 2 Latgales reģiona pašvaldībās, kas ir iesaistītas šī projekta īstenošanā, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs tiek plānots iesaistīt ap 960 bērniem un jauniešiem.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pasākumā var tikt fotografēts/filmēts ar mērķi nodrošināt projekta LLI-402 “risk-free” publicitāti!